Kommunistisk Politik
Årgang 1999

Tilbage til Arkivforside

Nr.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Kommunistisk Politik 1997
Kommunistisk Politik 1998

Kommunistisk Politik 1999
Kommunistisk Politik 2000
Kommunistisk Politik 2001

 

Årgang 1999

TEMA :

Artikler :

 

Tema:
STATUS
EFTER ET
JUSTITSMORD

Nr. 1 3. årg.1999 8. jan. -21. jan.

Det klasseskæve Danmark s. 2
Blomstrende reklamer s. 3
Justitsmord i Esbjerg s. 4
Aggression mod Irak s. 7
Hvem skal nu betale? s. 8
Et klamt håndtryk s. 9
Så skal Danmark i EURO-land s. 10
Nytårshilsen fra Benthe s.12
Den tyske novemberrevolution 80 år s. 14
Lær at elske Unionen s. 17
Cand. soc. dem. s. 18
Tre mand frem . . . s. 21
Debat s. 22
LO-toppen vil ha euro s. 24

Ind i årtusindets sidste år

 Tema:

USA-
IMPERIALISMENS
GLOBALE
STRATEGI

Nr. 2 3. årg.22. jan. - 4. feb..
Det menneskelige ansigt s. 2
Slagtehuset s. 3
Offentligt ansatte på vej til kamp s. 4
Fleksibilitet s. 6
Led, ledere...s. 7
USA:Storhed står for fald s. 8
Imperiebyggeri s. 9
Hilsen til KPDs. 11
Arbejdstiden i centrum! s. 12
Anti-antinazisme s. 14
Smukke Adolf s. 15
Den tyrkisk-israelske aftale s. 16
Da den røde fane blev taget ned s. 18
Himmelekspressen s. 21
Debat s. 22
Nej til mer fleks og Ny Løn s. 24

Kun mennesket kan redde mennesket! offentlig

Tema:
ARBEJDERNE OG
EURO'EN

 Nr. 3 1999 5. - 18. feb

Den "solidariske" efterløn s. 2
Det Ny Socialdemokrati? s. 3
Hemmeligheder og fællesmønt s. 4
Et af Hitlers krigsmål opfyldt s.7
Unionen på tværs s. 9
Klassekamp i euro'ens tegn s. 10
Slaget på Fælleden s. 12
OK år 2000 nærmer sig s. 14
Når rotterne forlader skuden s. 16
Dansker og perker s. 17
Kommunisme i morgen s. 18
Mennesket er menneskets håb s. 19
Faklen under falsk flag s. 22
Debat s. 23
Trætte af lort s.24

Til kommunismens pris

Den er fornuftig, enhver forstår
den. Den er let.
Du er jo ikke udbytter, du kan
begribe den.
Den er god for dig, skaf dig
oplysning om den.
De dumme kalder den dum, og
de beskidte kalder den beskidt.
Den er mod skidt og dumhed.
Udbytterne kalder den
forbryderisk.
Men vi ved:
Den er enden på al forbrydelse.
Den er ingen galskab,
men tværtimod
enden på al galskab.
Den er ikke kaos
men orden.
Den er det simple
som det er svært at gennemføre.

Bertold Brech

Tema:
DEN GLOBALE
OPRUSTNING

 Nr. 4 3. årg.1999 19. feb. - 4. marts

Ret og rigsret s. 2
Fortsat kvindekamp s. 3
Beskyttet af loven s. 4
Den globale oprustning s.6
International faglig appel s. 8
Den der gemmer til natten s. 9
Rød valgalliance s. 10
Stærk valuta s.11
Solidaritet med Peter Kleist s. 12
Historieforfalskning - for begyndere s. 14
Nordstjernen s. 21
Debat s. 22
I
ngen grund til hurra! s.24

Indstik:
Ungdomsbladet
FREMAD

Så rejs dig op og knyt din hånd!

Tema:
STATSTERROR
I LATINAMERIKA

Nr. 5 5. - 18. marts
Oprustning til krig s. 2
Moderne propaganda 3
Omstilling og modernisering s. 4
S
e til venstre Nyrup s. 5
Kurderne og Tyrkiet s. 8
10 - 0 til kassedamerne s. 9
Blodigt forår i Kosova s. 10
Equador:Mord på et parlamentsmedlem s.12
Latinamerikansk fagligt træf s. 14
Under falsk flag s. 16
Børn og ældre og krig er sagen s. 21
Debat s. 22
Kan både læse og regne s.24

 

Tema:
NATO - 50 ÅR
I REAKTIONENS
TJENESTE

Nr. 6 3. årg.
KØB det selv for kun 10 kr pr nr eller tegn abb
NATO er vendt mod dig s. 2
Nedlæg HS s. 3
NU ER DET NOK! s. 4
Kvinder og socialisme s. 6
NATO ved skillevej s.9
Europahær på vej s. 11
Vi er den ungdom der skal dø s. 12
Interview med Mumia Abu-Jamal s.14
Urafstemningerne s. 16
Det demografiske problem s. 18
Klassesyn s. 21
Kommissionens fald s. 22
Et nej kan nås s.24

Tillæg: ORIENTERING

Løslad
Öcalan!

Tema:
NATO-KRIG I EUROPA

Nr. 7 3. årg.2. - 15. april
Vær ikke bøddel s. 2
Imperialisme og krig s. 3
Stop NATOs krig! s. 4
Unionens krise og Unionens krig s. 6
Bag begivenhederne i Kosova s.8
Krigen og Rusland s. 11
Fred for hvem? s. 12
Livet for kort til kapitalisme s.14
Nul løn + nul sikkerhed s. 16
Ungdommens slavehær s. 18
Milliardbøde s. 20
Høflige Mandela s. 21
Debat s. 22
Offentlige forlig stemmes ned s.24

NU ER
DET NOK!

Tema:
STOP
NATOS KRIG

Nr. 8 3. årg.16. - 29. april

Krig og strejkeret s. 2
Hen mod deling af rovet s. 3
Fælles kamp mod det tredie arbejdsmarked s. 4
Nej til bomber - Nej til EU-hær s. 6
Krigens agitatorer s.8
Pauserum og Pusterum s. 11
Stop NATOs krig s. 12
Den fordrevne vækker s.14
Nu er det nok! s. 16
Intet blod for olie s. 17
Hr. Møller og demokratiet s. 19
Kaos og jammer s. 20
Debat s. 22
Nyt ATP-tyveri s.24

Krigs
modstanden
vokser!

 Tema:
REVO-
LUTIONÆR
UNGDOM

Nr. 9 30. april - 13. maj

Hilsen til den kommunistiske ungdom s. 2
50 år for mange s. 3
Årtusindskiftets unge s. 4
Konflikt må gøres effektiv s. 6
Bonus og nittere s. 7
Elevprotester breder sig s. 8
Union og superstat s. 9
1. maj-appel 1999 s.11
Sort reaktion i Tyrkiet s. 15
Krigsmodstandens vildveje s. 16
Frygten for selvbestemmelsesretten s. 18
Narkotisering s. 21
Debat s. 22
OK-NEJ må forsvares s.24
TILLÆG:
FREMAD- DKUs blad

 1. maj 1999

 

-mod
krise, krig og
reaktion

 Tema:
KULTUR
&REAKTION

Nr. 10 14. maj - 28.- maj

Stæk vingerne s. 2
Rådden krig og rådden 'fred' s. 3
Appel fra modstandsfolk s. 4
Human kapitalisme og kritiske aktionærer s. 5
Moderne tider s. 7
Århundredets sidste 1. maj s. 8
Brev fra Rusland s. 9
Adams om Balkan s.10
Glødernes kløft - Digte fra Kosova s. 12
En svensker i Amerika s. 14
George Orwell og Big Brother s. 17
Granskning af 'nazijæger' s. 20
Kontant og kristelig hjælp s. 21
Debat s.22
Nye hug til de offentligt ansatte s. 24

 Socialismens
århundrede
begynder
næste år

 Tema:
UNION &
FORFATNING

NR 11 29 maj - 10 juni

Til tjeneste s. 2
Hvad skal danske tropper i Kosova? s. 3
Unionsforfatning på vej s. 4
Danmarks rige og deres grundlov s. 6
EU og medicinen s. 8
Fagopposition hvorhen? s. 9
OK99:De ansvarlige må gå! s. 10
Job eller fagforening s.11
Hvad fejler regeringen? s. 12
Hvordan en masseprotest blev til s. 14
Social omsorg s. 16
Protektorat Bosnien s. 18
NATO og Rusland s. 19
Kuponklippere s.21
Debat s. 22
Indkomstsnit på 10 pct. s.24

 Lønnen er
syg
Hvad fejler
regeringen?

 Tema:
EFTERKØLN

 Nr. 12 11. - 24. juni

Supermagt EU s. 2
Den liberale forståelse s. 3
Efter Køln-topmødet s. 4
Viva Pantani s. 5
Samtale med Franz Krejbjerg s. 6
LOs kapital lotto s. 9
Kommunale håndfæstninger s. 10
Nattergalen fra Kosova s.12
Valget i Sydafrika s. 13
Hvem vil eje et foto af Nyrup? s. 15
Ansvaret for at sige stop s. 16
Ungdom i krig s. 18
Grundlovsfest i Puttgarten s. 19
At kunne marchere ind overalt s. 20
Indvandrervold? s. 22
Debat s. 23
Så er der Unionsløn s.24

Opad er
nedad
i Unione

Tema :
ARBEJDERKAMP
 

Nr.13 25 juni - 9. juli

Stop NATOs fred s.2
Union uden folkelig støtte s. 3
Sociale håndfæstninger s. 4
5. internationale faglige konference s. 6
Når kassedamer får nok s. 8
Arbejderkvinder i tysk storindustri s. 10
Fælles kamp mod kapitalen s. 11
Sidste vals s.12
Guldæg på finansloven s. 14
Tre bønner s. 15
Folkebevægelsen efter EU-valget s. 16
Så nemt med uddannelse s. 19
Finanskapital og ultraimperialisme s. 20
Debat s. 23
Voksenlærling for 40 i timen s.24

Sidste
vals
for
strejke
retten

Tema:
OPSVINGOG
ARBEJDS
LØSHED

Nr 14 1999

Den resistente Planet s.2
Mobilisering mod krig s. 3
Arbejdsløsheden og 'den europæiske fagbevægelse' s. 4
Kursgevinster og opsving s. 7
Samtale med John Jæger s. 8
Statur på euroen s. 10
Tab og vind . . . s. 11
Nordisk konference mod nazisme s.12
Hun har et barn med en neger s. 13
Debat s. 23
Voksenlærling for 40 kr. - igen s.24
Tillæg:ORIENTERING

 

Tema:
JUNI1957

Nr. 15 24. juli - 6. aug.

5.990.000.000 fattigrøve s.2
USA og oprøret i Latinamerika s. 3
Opråb til verdens folk s. 4
Så karse og gi' lidt vand s. 5
Fleksibel hjemmehjælper s. 6
Energi der rykker s. 8-9
Juni 1957 - Khrustjovs statskup s. 10
Der var engang en krig s. 14
Debat / Strøtanker s. 15
SAS-ansatte i strejke s. 16

 

Tema: SPILLE
TOMCYPERN

Nr. 16 7. - 20. aug.

Prodi har en plan s.2
Stabilitetspagt" for Sydøsteuropa s. 3
På det "synkefri hangarskib" hersker en spændt situation s. 4
De fede 90'ere s.7
Pensionistklub vandt over Den Danske Bank s. 9
Festen s. 11
Til alle atomvåbenmodstandere s. 12-13
Århundredets forfatter s. 14
Ole i dialog med Krarup s. 16
Fire fede dage s. 17
Engels om Manifestet s. 18
Kina og Buddha s. 21
Debat / Strøtanker s. 22
xxx s. 24 

 

Tema:
DENTYSK-
SOVJETISKE
'IKKE-
ANGREBSPAGT'

Nr. 17
21. aug.-4.sept.

Blod uden ære s.2
Krudttønden i Kaukasus s. 3
'Velfærd forpligter' s. 4
FNs ældreår: 'Et samfund for alle aldre' s.5
Samfundstaber eller . . . s. 8
Sovjet krydsede fjendernes krigsplaner s. 9
Stud. proletar s. 12-13
Sygdom til døden s. 14
Ecuador:teori og praksis s. 16
Revolutionen i Latinamerika s. 17
9 års fængsel til Hamma Hammami s. 20
Vejen til livet s. 21
Debat / Strøtanker s. 22
Pas på overenskomstfusk s. 24

 

Tema:
SEPTEMBER
FORLIG
OG
FINANSLOV

Nr. 18 5. - 18. sept.

Septemberforliget og andre ulykker s.2
Krisen når Kina s. 3
48 mia. i renter s. 4
Finansloven og samfundskagen s.5
Dansk Mirakel Økonomi s. 6
'Arbejdsmarkedets grundlov' s. 9
Væk med Hovedaftalen s. 10
Når røvhullerne ta'r magten s. 11
Firbenet iKurdistan s. 12
Solidaritet år 2000 s. 14
Ny arbejdstid s. 16
EU og eliten s. 17
Østtimor og folkeretten s. 18
Protester i Iran s. 20
De tre musketerer s. 21
Debat s. 22
Storm i et glas vand s. 24

100 år
for meget med
Septemberforliget
1899

 Tema:
KAPITALENS
VANEFORBRYDER

 Nr. 19 18. sept - 1. okt.

Østtimor og Vesten s.2
Har vi brug for en hovedaftale? s. 3
Poul Bomstærk s. 4
Hafnia og kapitalens vaneforbrydere s. 6
Risiko for amerikansk børskrak s. 10
Revolutionens program s. 12
Oslokonferencen Menneskeret år 2000 - fri for racisme og nazisme s. 15
Kage i systemet s. 17
Landsaktionsdag mod nazisme s. 19
Ultimo 1999 s. 20
Kommunistforskrækkelse s. 21
Debat s. 22
Ny OK-køreplan skal forhindre storkonflikt s. 24

TILLÆG: FREMAD

 

Tema:
FUSIONS
KAPLØBET

Nr. 20 3. årg. 2. - 15. okt.

Ingen vej udenom s.2
Hvis bukserne holder s. 3
Big is beautiful s. 4
Kapløbet om megafusioner s. 6
Kommunalbudgetter i privatiseringens tegn s.8
Som bjørne i et skydetelt s. 9
Vrede forældre s. 10
Arbejdstiden skal ned s. 11
ECHELON: I den nationale sikkerheds navn s.12
Hvid terror i Finland s. 14
Brev fra Burkina Fasso s. 17
Det onde s. 19
Gylle s. 21
Debat s. 22
Strejkeopsving under sensommeren s. 24

Lille
spejl på
væggender!
Hvem blir størst
i verden her

Tema:
‘Solidaritet
med de
bagerste’

Nr. 21 3.årg. 16. - 29 okt.

På hat med fortiden s.2
Fremskridt uden ende s. 3
Projekt Solskin s. 4
Vi vil ikke være slave-arbejdere s. 6
Virus tur-retur s. 9
Nyt Nej skal i hus s. 10
Lykke på Christiansborg s. 11

100 % VREDE s. 12
Kasseapparaternes sang s.14
Skrækkelig mangel på IT-arbejdskraft s. 15
Historisk knæfald for nazismen s. 16
Den kurdiske udvikling s. 19
Guden til hvem man ofrede børn s. 21
Debat s. 22 & s. 23
Rapportfusk om ØMU s. 24 

4 %
ned
skæringer
100 %
vrede!

 Tema:
Kællinger
mod
strømmen

 Nr. 22 30. okt. - 12. nov.

Populistisk demagogi s.2
80-året for det kommunistiske parti s. 3
Fredsaktivister frikendt i Skotland s. 4
Arbejde uden løn s. 6
Krigsindustri i verdensklasse s.7
"Gucci-feminister" s.8
Bamses Venner s. 9
Kvindearbejde er murbrækker i Frankrig s. 10
Konsekvenser s. 12
Født uden liv s.14
"Nürnberg Backstage" s. 16
For løsladelse af Gregorio Lopez s. 19
"Hans navn blæser i vindene" s. 21
Debat s. 22 & Strøtanker s. 23
Løntilbageholdenhed ved OK-forhandlinger s. 24

 Det knager
i samfundets
fuger og bånd,
lad falde,
hvad ikke
kan stå

Tema: OKTOBERs 3.
Landsmøde

Nr. 23 3. - 12. nov.

Krigen mod Tjetjenien s. 2
Kapitalen fejrer sin største stund s. 3
LO-kongressen - uden modspil s. 4
Fra ét monopol til et andet s. 6
Folkebevægelsen blev svigtet s.8
På falsk anklage s. 9
Brasilien og gælden s. 10
Liste Ø(v) og ISO s. 11
1919 - Det kommunistiske parti - 1999 s. 12
Fælles kamp mod kapitalen s.14
Om "venstrefløjens" højredrejning s. 18
Organiseret tyveri s. 20
"For sløv klassejustits" s. 21
Debat s. 22 & s. 23
Grønne arbejdspladser s. 24

TILLÆG: FREMAD

 

Fred er en underlig størrelse /

der kræver krig mod krigsmagerne / undertrykkelse af undertrykkerne /

Hensynsløs kamp mod fascismen /_Revolution mod reaktionen

John Max Pedersen

 Tema:
2 x MØLLER

Nr. 24 26. nov - _10. dec.

Det går fremad med enheden s. 2
En herlig provokation s. 3
Europahæren marcherer s. 4
Grøn pengemaskine s. 6
'Ny pensionsreform’ s.8
Gyldent håndtryk og los i røven s. 9
OSCE på krigsstien s. 10
Nægtes medicin s. 11
2 x Møller s. 12
Møller & Møller i søgelyset s. 14
Russiske kommunister om Tjetjenien s. 17
V6 og forskerne s. 18
CIAs paradekompagni s. 19
Nitrit i sylten s. 21
Debat s. 22 & s. 23
LO og DAs fælles indvandrerkampagne s. 24

 Europahæren

Som et ekko af det svundne
hæver stemmer sig på ny.
Skal de nye våben lyne
med et glimt af død mod sky?
Storfinansens høje herrer
styrer mod det gamle mål.
Under fredens falske kappe
bæres ved til krigens bål.
Denne verdens rige frugter
er et bytte for de få.
Det er dem, som tager høsten
uden selv at måtte så.
Med en storhær skal verden deles.
Til deres vilje føjes magt.
Over et bjerg af stjålne goder
skal soldater stå på vagt.
De store monopoler hæver
pisken mod vor morgendag.
Vi kan trodse denne trussel
Vi kan bremse armens slag!
Klaus Riis, 1972

Tema:
PROVOKATIONER
OG
ARBEJDERKAMP

Nr. 25 11. - 24. dec.
Arbejderklassens stemme s. 2
ill Clintons forsmædelige fiasko s.3
Arbejdskampe og provokatører s. 4
Tjener penge på døde pensionister s. 8
At sige farvel s.9
De sidste dages hellige s. 10
Sort Nordsøguld s. 11
Ny roman: Røde tråde s. 12
Stop for ghettoisering s. 14
Oprustningsministrene s. 16
Folkets Park blir stående s. 17
På gaden mod nazi s. 18
Om maskeforbud s. 19
Amerikansk folkemorderskole s. 20
Kludetæppet s. 21
Debat s. 22 & s. 23
Mindre uddannelse til ufaglærte s. 24

Folkets Park
blir stående!

Tema:
Ind i det
nye Årtusinde

Nr. 26 3. årg.

25. dec. 1999 - 14. jan. 2000

Håbet for fremtiden s. 2
Danmark år 2000 s. 3
Socialismens vej ind i et nyt århundrede s. 4
Imperialistmagternes dødedans s. 12
LO’s 3%-ramme skal brydes s.14-16
Halve og hele kommunister s. 15
Ghetto-love s. 17
Programmatisk antileninisme s. 19
Kapitalens redningsmænd s. 21
Debat s. 22 & s. 23
Lovligt og ulovligt s. 24

Indstik: Fremad

Vi må lære af
erfaring -
Vi vil
aldrig give op!

 

Staal

Læs også teori & praksisEn serie hæderkronede pjecer