Kommunistisk Politik
Årgang 2001

Tilbage til Arkivforside

I pdf-filer

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Html
1 2 3 4 5 6 

Kommunistisk Politik 1997
Kommunistisk Politik 1998
Kommunistisk Politik 1999
Kommunistisk Politik 2000

Kommunistisk Politik 2001
 

TEMA:

Artikler :

 

 Tema: INTERNATIONAL FAGLIG KAMP

Nr. 1 - 5. årg. 13. jan.-

Til kapitalens fryd og gavn s. 2
Pasfrihed? Nå, ikke! s. 3
Krisetegn i verdensøkonomien s. 4
Døden på spisebordet s. 6
LO foreslår 55 timers arbejdsuge s.9
Skattereform og udlicitering s. 10
Nytårstorsk s. 11
Grøde og vækst i arbejderklassen
og de underste lag s.12

NATOs kriminelle våben s. 14
Legitimering af folkefordrivelse s. 15
ATTAC til Norden s. 15
International faglig kamp s. 16
Ny kampstrømning s. 17
Slutresolutioner s. 18
Det tredje latinamerikanske faglige træf s.20
Ny protester i Ecuador s. 21
Hr. Uld-i-mund s. 24

 

Tema:IMPERIALISTISK

GLOBALISERING

Nr. 2 - 5. årg. 27. jan.-

Panik før lukketid s. 2
Den uægte præsident s. 3
Vil fagtoppen ligeløn? s. 4
Kvindernes kampdag 2001 s. 5
Fremtidens EU-partisystem s.6
Sminkede tal s. 8
Combus solgt for 100 kr. s.9
Overenskomstsituationen 2001 s.9
‘Kong Uffe’ i Estland s. 10
Overarbejdskultur s. 11
Sød chokolade &sure forhold s. 12
Globalisering, grænser og ulige udvikling s. 14
USA-Estrada-regimet faldet s. 17
Den revolutionære proces fortsætter s.18
Markedsøkonomi og socialisme s. 19
Antikommunismens knokkelkompagni s. 20
Antikommunismen i dag - og kampen mod den s. 21
Debat s. 23
Vi må hellere sige sandheden’ s. 24

 

 

Nr. 3 - 5. årg. 10.feb.

 

 

Nr. 4 - 5. årg.24. feb.

Skandalernes hus s. 2
Krigshøvdingen og slagteren s. 3
Arbejderfamilien og Marx s. 4
Sexslaver i Europa s. 6
Fyres på stribe s. 8
OK 2001 s. 9
Stadig uro i postvæsenet s.9
Strejker på slagterier.9
Bravo, Nej til EU! s. 10
Overarbejdsparadokset s. 11
Må stjæle sig tid til børn og familie s. 12
Amerikanske tropper til Guatamala s. 14
Mord på fagligt aktive s. 15
Bomber og blokade s. 15
Koldkrigere til "venstre" s. 16
Stalin og freden s. 19
Arbejderkvindekamp s. 21
Debat s. 220
Jagten på ‘Det grå guld’ s. 24

 

 Tema:
Portræt
af EN
opposition

nr. 5 - 9. marts. - 22. martsx

Grønt lys bag lukkede døre s. 2
Attac er her s. 3
Portræt af en opposition s. 4
KAD bliver 100 s. 7
Pigestemmer s. 7
Profit og patenter s. 8
Kommunalt slaveri s. 9
Ny europæisk føderalisme s. 10
Del og hersk! s. 11
Kærlighedens og oprørets sange s. 12
Mobilisering Göteborg s. 15
Kinas kapitalistiske vej s. 15
Appel til 7. internationale faglige træf s. 16 anden del
Ringen må brydes s. 18
4 aspekter af antiimperialismen s. 19
Sådan er kapitalismen ... s. 21
Debat s. 22
Solidaritet s. 24

 

TEMA:

KAPITALISTISK
NEDTUR

Nr. 6 23. marts - 6. april

Markedskræfternes socialpolitik s. 2
Håndfast stikirenddreng s. 3
Nedturen truer Danmark s. 4
Nedturen i USA s. 6
IT-krise s. 8
Slagteriarbejderne siger nej s. 9
Bolignød igen s. 10
Stikkeren blev blid s. 11
Buddhaer, sult og krig s. 14
Krig i Makedonien s. 15
Sovjethymnen tilbage - men stadig kapitalisme s. 16
Fortidens sorte plet s. 19
Lønsystem i yderste potens s. 20
Socialismen og historien s. 21
Debat s. 22 & 23
Individuel arbejdstid s. 24