Kommunistisk Politik
Årgang 2000

Tilbage til Arkivforside

Nr.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Nr. 9 Danmark har atter et kommunistisk Parti
 
 

Kommunistisk Politik 1997
Kommunistisk Politik 1998
Kommunistisk Politik 1999

Kommunistisk Politik 2000
Kommunistisk Politik 2001

Årgang 2000

TEMA:

Artikler :

 

Tema:
Fra Romtrakat til parisaftale

Nr. 1 - 4. årg. 15. jan.-

Vi lavede forsøg med at KP bliver publiceret i PDF

 

Tema:
OK-KOMPLOTTET-STEM NEJ

Nr. 2 - 4. årg. 22. jan.-

Sociale bedragere s. 2
Hjerternes minister s. 3
Stem NEJ-kampagne må sættes i gang s. 4
Angiveri s. 7
Tag med på det 6. internationale træf s.8
Fælles kamp mod kapitalen s.9
Hverken miljøgaranti eller tillid s.10
McJobs s. 12
Ecuador s. 15
Hemmeligheder frem i lyset s.16
Skriverkarlens samvittighed s. 17
Debat s. 18 & s. 19
EU's arbejdstidsdirektiv lov på det danske arbejdsmarked s. 20

INDSTIK: ORIENTERING MED PROGRAM

 

Tema: Folkeopstanden i Ecuador

Nr. 3 - 4. årg. 4. feb.

Goodbye Mr. President! s. 2 
Socialrådgivere i klemme s. 3
Nyrups løftebrud s. 4
I gang igen s. 5
Ecudador: Opstanden dag for dag s.6
PCEML: Fortsat kamp s.7
Forræderi kommer om natten s.8
Opråb om international solidaritet s. 10
DKU udtalelse
OK 2000 s. 12
STEM NEJ til det nye OK-forræderi
OK-forræderi mod arbejdsløse og pensionister
Union og nation s.15
Kommunisterne, staten og revolutionen s. 16
Forbud mod mindemarch s. 20
Kære Jette! s. 22
Ny EU-ferielov s. 24

 

 Tema: Union,
OPRUSTNING
OG
nationalisme

Nr. 4 19. feb. - 3. marts

En forfejlet ‘appel’ s. 2
Haider blandt hajer s. 3
WEU og NATO øvelse i Afrika s. 4
Fredsproces a la Downing Street s. 6
Platteri s.7
Europahær - NEJ! s.8
Regeringskonference starter EU-traktat s.9
6. internationale faglige træf s. 10
Nej-kampagnen er ikke slået s. 11
Den arbejdsløses sang - anno 2000 s.12
Løft for antinazismen s. 14 
Overhaler teknikken mennesket? s. 18
Programdiskussion s. 19
"Dollariseringen" i Sydamerika s. 20
Vievand s. 21
Debat s. 22 og s. 23
Flextid - ødelæggende for helbred og familieliv s. 24

 

Tema:
UlIGESTILLING
- ÅR2000

Nr. 5 4. - 17. marts

Kogalskab, mareridt, ØMU s. 2
Skandaler - kapitalismens funktionsmåde s.
Ligestilling for magteliten s. 4
Hetz mod plejere s. 5
8. marts-appel s.7
Hva’ så - chauffør s.8
Integration a la Simonsen s. 10
6. Internationale træf:Fælles kamp s. 12
Solidarisk og principielt nej s. 14
Appel fra Mexico s. 16
Socialismen og kvinderne s. 17
Det rådvilde KpiD s. 18
Farveblind s. 21
Debat s. 22 &23
chauffører mod OK2000-forlig s. 24

INDSTIK:FREMAD

 

Tema: unionensarbejds
marked

Nr. 6 18. - 31. marts

STEM NEJ DEN 28. SEPTEMBER!
Recepten for et ja s. 2
Service-Danmark s. 3
Tvangsarbejde og arbejdsmangel s. 4
Udlicitering af arbejdsløse s. 6
Angiveri 2 s.7
Hvordan det bliver et Nej den 28. september s.8
Spillet om ATP-milliarderne s. 10
Sag om Den Sociale Pensionsfond s. 11
Blæsten leger i træernes grene s. 12
Netværk af faglige unge s. 14
En dag mere er en dag for meget! s. 16
Som Fugl Føniks s. 18
Kendsgerningernes tale s. 19
Programdebat s. 20
Farlig virus s. 21
Debat s. 22
Det rummelige arbejdsmarked s. 24

 

TEMA:
UNIONSSTRATEGIER

Nr. 7. - 1. april - 14. April

Stærk mand i Kreml s. 2
Den hemmelige magtelite s. 3
Topmøde i Lissabon s. 4
Unionspolitikere samler sig s. 5
Udstødningen eksploderer s. 6
Presses til sidste blodsdråbe s.7
Væk med strejkeretten! s.7
LO’s ØMU-fonde s.8
De unge arbejdere siger Nej s. 8
Dømt eller hvad? s. 9
Tysk storkapital opruster s. 10
Fra Europagylden til Euro s. 10
1. maj i unionskampens tegn s. 12 (PDF)
Ny grundlov på vej i EU-staten s. 14
Færøsk suverænitet s. 15
EU-kommisionens "Strategiske Mål 2000-2005" s. 16
Nexø som klassiker s. 18
Programdebat s. 19
RiBus-efterspil s. 20
Glem aldrig Lumumba s. 21
Debat s. 22
Stormagt i udlicitering s. 24

 

TEMA:
EU-imperialistisk supermagt på vej.

Nr. 8. - 15. April - 28. April

Det 21. årh.’s kommunistiske parti s. 2
Spionerier og industrier s. 3
Dansk nej vigtigt for Østeuropa s. 4
Afrika i EU-imperialismens vold s. 6
OK værre end ventet s.8
Barber-Bjørn s.9
Microsoft: monopolernes kamp s.10
Cubanske portrætter s. 12-13
Folkebevægelsens Ungdom i fuld sving s. 14
Slaveri anno 2000 s. 15
Noboas to måneder:Uro i baggården s. 16
Anti-imperialisme s. 17
Partiet kræver folk af en særlig støbning s. 18
Enhedslisten både til revolution og reform! s. 19
Her går det godt! s. 21
Appel af eksklusioner s. 22
Unge og ældre uden praktikpladser s. 24

 

tema:
PARTIET FOR DET
21. ÅRHUNDREDE
stiftet

ÅrhUNDREDE
kommunistiske partiT

Nr. 9 29. april -12. maj

Stiftelseserklæring s. 2
Aktiekursernes rutsjebane s. 3
Gentag den 2. juni s. 4
Verdensbanken og af den 3. verden s. 6
Tolvtimers vagt s.9
Ligeløn nu s.10
Kidnappet af reaktionen s.10
International 1.maj-appel s. 11
Samtale med APKs formand Dorte Grenaa s. 12
Arbejderpartiet Kommunisternes
stiftende kongres s. 14
Det revolutionære portrætgalleri s. 20
Ederkoppen før og nu s. 21
Strøtanker s. 22
Arbejdsgivere og fagtop i fælles ja-kampagne s. 24

Tillæg: Fremad

Arbejderpartiet
Kommunisterne
stiftet!
 
 

Særlige artikler 1 - 2 - 3

Tema:
Privatisering
OG
UDLICITERING

Nr. 1013. - 26. maj

Det hedder DUPI s. 2
Kurs mod Kina s. 3
Monopolet ISS rustet s. 4 & s5
Chauffører presses af udlicitering s. 6
Børn - dem privatiserer man da! s. 7
Storstrejken i Norge s. 8
Velbekomme s. 9
Siger arbejderne nej... s. 10
The last generation dead - Samtale med Lukas Scherfig s. 12
Reelle jobs! s. 15
Den cubanske ungdom og ‘dollariseringen’ s. 16
Lad os komme i gang! s. 18
USA’s atomraketforsvar vækker protest s. 20
Strøtanker s. 23
Behandles som svin s. 24
Tillæg: orientering

Siger arbejderne 

NEJ
siger Danmark 
NEJ!

Tema:
MANIFESTET
FOR ET SOCIALISTISK
DANMARK

Nr. 11 27. maj - 9. juni

Israel ud - FNind s. 2
Margrethe Vestagers kat s. 3
I glasbutikken s. 4
Facts om merværdi s. 6
Falck - fusioner og overskud s. 7
Norge:Kamp skabte resultat s. 8
Drømmen brast s. 9
Internationalt træf i Odense s. 10
Manifestet for et socialistisk Danmark s. 12
Venstrefløj til landsmøde s. 15
Samtale om DKUs 2. kongres s. 16
Burkina Faso s. 18
Iranske marxist-leninister forener sig s. 19
En uudslettelig film s. 21
Debat s. 22 & s 23
Busstrejker i Nordjylland s. 24

Fremtiden
tilhører 
os

Tema:
REGION-
ØRESUND

Nr. 12 4. årg. 10. - 23. juni.

Store europæere s. 2
Det herreløse kontinent s. 3
Øresundsregionen - Nær-
eller fjerndemokrati s. 4
Dårlige betalere s. 7
Siger de rige ja for arbejdernes skyld? s. 8
Den store bordplan s. 10
Rod i Fødevaredirektoratet s. 11
EU underminerer danske arbejdsforhold s. 12
Offentligt ansatte i Tyskland siger nej s. 14
Appel fra Chiappas s. 15
Cubas unge og ‘dollariseringen’ s. 16
To slags klasseherredømme s. 18
Godt landsmøde s. 20
Besynderligt s. 21
Debat s. 22
Falck-strejken s. 24

For hvem er
det vi bygger
dette land? 

Tema: europAS arbejdere i kamp

Nr. 1324. juni -7. juli

Raketskjold og rustningskapløb s. 2
Koreansk genforening s. 3
Privatisering af PostDanmark s. 4
6. internationale faglige træf s. 6
Tyske arbejdere i dag s. 8
Velkommen hjem s. 9
Slavearbejde på tysk s. 11
Appel til danske arbejdere:Sig Nej! s. 12
Rusland:Tilbage til før 1917 s. 14
Cubas unge og ‘dollariseringen’ (3) s. 16
Teori & Praksis s. 18
Mennesker for kul s. 20
Nice er ikke ‘nice’ s. 21
Debat s. 22
Hjemmehjælperstrejke s. 24

Fælles kamp mod kapitalen!

Tema:
bro til norden

Nr. 148. - 21. juli

Tid til forbrødring s. 2
Krigsforbryderisk ammunition s. 3
Grøde i den norske arbejderklasse s. 4
Medarbejderaktier s. 5
7 argumenter mod ØMU s. 7
Post-privatiseringer på vej s. 10
Satirikeren - århundredets vidne s. 12
EU undergraver faglig organisering s. 14
Lærerne i Ecuador sultestrejker s. 15
"Revolutionen er rykket nærmere" s. 16
Putins reformer s. 20
Justitsmord! s. 21
Debat s. 22-s. 23
Lejearbejdere i Tyskland s. 24

Arbejdskraft 
- Følg broen!

Tema:
Fredsbevægelsen
OG VERDEN I DAG

Nr. 15 22. juli - 5. aug.

Millitær og folkeafstemninger s. 2
Minus 7 til arbejderne s. 3
Medicon Valley s. 4
Geopolitk og fredsbevægelse s. 5
Klassekampslinjen opbygges fra neden s. 10
AK, ja s. 11
Stjerneparade på blå baggrund s. 12
Kampen for de kollektive rettigheder s. 15
Rusland:Erfaringer fra blodig kamp s. 16
Demonstrationsret og røde faner s. 19
APK: sommerlejr 2000 s. 20
Foreningen Oktober på banen s. 21
Debat s. 22
Stokkemetoder i Faaborg s. 24

Dæmp
Euro-
forien!

TEMA:
Den fransk-tyske akse

Nr. 16 - 6. august

Afstemningsresultat:valg! s. 2
Palæstina og freden s. 3
Kernen i det imperialistiske Europa s. 4
Euro-noter
Den fransk-tyske akse s. 6
Ferier og eksformænd s. 9
Pensionen og fru Jensen s. 10
Fattigdommens triumf s. 12
Digter af klasse - Harald Herdal 100 år s. 14
USA:Antikapitalistiske aktivister på anklagebænken s. 17
Anker Holm:Revolutionære positioner s. 19
Sejr til folket iEcuador s. 23
Dåseskjul contra synliggørelse s. 24
INDSTIK ORIENTERING

Tema:
PROFITFEST

Nr. 17 9. - 1. sept.

Profitfest igen s. 2
Menneskeskabte naturkatastrofer s. 3
Profittens superliga s. 4
En tredelt bro og en skillevej s. 7
EU og indvandrerne i Danmark s. 8
Guleroden der udeblev s. 9
Atomforbrydelser og raketskjold s. 10
Maler af betydning : Buch retrospektiv s. 12
Uden klassekamp ingen kamp mod højrefløjen s. 14
Vi kæmper for revolutionen og socialismen s. 16
Anker Holm : Revolutionære positioner s. 18
Kritik og selvkritik s. 21
Debat s. 22 & 23
Mandsopdækning af arbejdsløse s. 24

American
tobacco

Tema:
Stop monopoler
OG
UNIONS
POLITIKERE

Nr. 18 1. - 15 sept.

Et nej gør en forskel s. 2
‘Udramatisk’ sort finanslov s. 3
(I)SS dræbermaskiner s. 4
ØMU-krav betalt med pensionspenge s. 5
Reform undergraver førtidspensionen s. 6
Derfor si’r arbejdspladserne nej s. 8
Stikkeren fik tørt på s. 9
Den globale Maersk s. 10
Med Lenin i Quito s. 12
Globaliseringen, EUog socialdemokratiet s. 16
Kollektiv ledelse s. 20
Nej til opsplitning af København s. 21
Debat s. 22 & s. 23
Lillian og Lene s. 24

Nr. 19 16. - 29 sept.

Et rungende nej s. 2
Perspektiver ved et nej s. 3
Den reformsyge euro s. 4
Arbejdsplads og fagforening s. 6
Million bod til DPF
Metal svækker strejkeretten
LO-krav om medarbejderaktier
Ny EU-kamp seiler opp i Norge s. 8
Spirillen og reklamefløse s. 9
ØMUen er traktatfæstet borgerlig politik s. 10
Einar: Åh Nej s. 12
Revolutionen på dagsordenen s. 14
Partiet:Arbejderklassens ledende rolle s. 18
Den globale festbanket s. 20
At se på sagen s. 21
Debat s. 22
Total kontrol med postbude s. 24
Indstik: FREMAD

Nr 20. 28. september 2000

En betydelig sejr s. 2
Euro, gæld og olie s. 3
APK:Fortsat varmt efterår! s. 4
Vrede og kamp mod budget 2001 s. 6
Fra arbejdsplads og fagforening s. 10
Plan Columbia s. 14
Jugoslavisk kaos s. 17
Hjemløse socialdemokrater s. 18
Det lunkne Nej og det konsekvente Nej s. 19
At arbejde med mennesker s. 20
Debat s. 22
Tordnende Nej på trods s. 24

Nr. 21 14. sept. - 27 okt.x

 

Glemmer de, så husker vi alt s. 2
Kolonisering af Jugoslavien s. 3
Danmark i bivogn s. 4
Dyrere at strejke s. 5
"Rød" EU-finanslov s. 6
Palæstinenserne rejser sig s. 8
På gulvet - bag kassen s. 9
Budget 2000:Langvarig strejke s. 10
Anker Holm død s. 12
EUdel af Plan Columbia s. 14
Vi vil ikke være en amerikansk koloni s. 15
Nej’et og Folkebevægelsen s. 18
Hvad stemte man om? s. 19
I klassefjendens tjeneste s. 20
Debat s. 22
Giv dem det røde kort! s. 24

Tema:
PROFIT
FABRIK
KERIVÆKST

Nr. 22 28. sept. - 10 nov.x

Dagsordenen nu s. 2
To grimme amerikanere s. 3
Regeringsklare borgerlige s. 4
Nice i krise s. 5
Finansmonopoler styrket s. 6
Er de døve og blinde? s. 7
Kapitalisme og spekulation s. 8
100.000 nye jobs er blålys s. 10
Rigdommens menneskerettigheder s. 12
Israels krig mod palæstinenserne s. 14
‘Venstrefløj’ på tynd is s. 16
Kan du arbejde? s. 18
Til jer der skal vinde revolutionens sejr s. 19
Støt Kommunistisk Politik! s. 21
Debat s. 22 & s23
U-Kollektiv transport s. 24

Inside -

altid

inside

Tema:
Nationalt
genbrug

Nr. 23 11. nov. - 24 nov.x

En sikker vinder s. 2
Rulletobaksforliget s. 3
Bistandsklienter udliciteres s. 4
Fleksibilitet og stress s. 5
Oliepristigninger og lønnen s. 6
Unionens charter s. 8
Unionens partier s. 9
Fagligt velfærdsinitiativ s. 10
roby:Rask, rørig - og 100 s. 12
Nationalt genbrug fra Grundtvig til Munk s. 14
Folkebevægelsens landsmøder s. 18
Anti-imperialisme i Latinamerika s. 19
Debat s. 22 & s. 23
"Rød" finanslov og arbejdsløse s. 24

TILLÆG:FREMAD

USA -
Ny hånd
på kværnen

TEMA :

NICE,
HÆR
OG
FORFATNING

Nr. 24 25. nov. - 8 dec.x

Nice og unionsforfatningen s. 2
Øverstkommanderende Tyskland s. 3
De stores flertal s. 4
Unionens ‘Grundtraktat’ s. 5
Kommissionens eneret s. 6
Bedre førtidspension? s. 8
Hieraki og flirt s. 9
Fleksjobbere og vikarer s. 10
Mahmoud Darwish:Identitetskort s. 12
Savage Rose s. 14
Ahmet Kaya s. 14
Fujimori færdig s. 15 Det var sku´ også på Tide.
Stay Behind: Den ufortalte historie s. 16
Åbent brev til de danske medier s. 20
Palæstina-solidaritet s. 21
Debat s. 22
Hvordan holder du fleksibel ferie? s. 24

Bomber
pige
hus

Tema:
PENSIONS
REFORMER
I EU

Nr. 25 9. dec. - 22. dec.x

Vetoret og demokrati s. 2
Den grønne fidus s. 3
EUs pensionsreform s. 4
Ældrebomben - en bombe under de ældre s. 5
Pension i Sverige - og i Tyskland s. 6
Hjælp, det er jul! s. 7
Faglige unge uden rettigheder s. 8
Klimakonference uden resultater s. 10
Erich Blaith:Fængslet s. 12
Folkemord og intifada s. 14
De norske marxist-leninister starter programproces s14.
Teknologikrakket s. 16
Jyllands-Pesten 1933 s. 18
Klassebevidst tillidsmand s. 20
‘Den politiske klasse’ s. 21
Debat s. 22 & s. 23
Fusioner, fyringer og Nice s. 24

Ældre
bomben
på vej