EU-nej
i solidaritetens navn

 

6. Internationale Faglige Træf, Odense
9.-11. juni 2000

Appel til de danske arbejdere

vedr. folkeafstemningen den 28. september

Arbejdere og fagforeningsaktivister fra en række europæiske lande, de fleste medlemmer af den Europæiske Union, som Tyskland, Frankrig og Belgien, har mødtes i Odense til det 6. Internationale Faglige Træf og udvekslet erfaringer med kollegaer fra Danmark og andre nordiske lande,

Vi finder, at den Europæiske Union, den økonomiske og monetære union og projekt fælles mønt - euroen - direkte og indirekte har negative konsekvenser for de europæiske arbejderes kollektive og sociale rettigheder og for deres levestandard. Harmoniseringen af det europæiske arbejdsmarked gennemføres til fordel for monopolerne og ikke til gavn for arbejderne, hverken i den private eller den offentlige sektor.

De danske arbejdere har mulighed for at stemme om deres deltagelse i ØMUīen og euroen. Vi opfordrer dem til at benytte denne lejlighed til at stemme Nej ved folkeafstemningen den 28. september - og på denne vis manifestere alle europæiske arbejderes modstand mod dette monopolernes projekt.

6. Internationale Faglige Træf

Odense d. 11. juni 2000

 

På 6. Internationale faglige træf var holdningen til EU klar. Det er monopolernes værk, deres økonomiske, politiske og militære Union. Ikke arbejdernes.

Danske arbejderes nej den 28.september vil være af betydning for alle Europas arbejdere. Et konkret udtryk for solidaritet med de hundredtusindvis af arbejdere, der går til kamp mod Unionens politik og dens konsekvenser.

Det var den besked, der stod klart tilbage efter de mange diskussioner. Det er det, træffets appel til de danske arbejdere (aftrykt her på siden) udtrykker.

"Angrebene på de kollektive rettigheder, fleksibilisering af løn og arbejdstid, individualisering af overenskomsindgåelser af offentlig arbejde er ikke kun et norsk problem. Det er fælles problemer for arbejderklassen i de europæiske lande, i Danmark, i Tyskland osv. og hænger sammen med EU-direktiverne", trak Rolf Jørgensen, Lokoførernes fagforening, Oslo, op i sin tale på træffet og tilføjede:

"Et dansk nej vil være en støtte til EU-modstanden og arbejderne i Norge, til arbejderne i hele Europa".

EU kræver fleksibel arbejdstid

Et spørgsmål, der går igen i alle diskussioner på franske arbejdspladser, på klub- og fagforeningsmøder og i strejkekomiteer, er kampen mod de brutale virkninger af den franske lov om 35-timers arbejdsuge, den såkaldte Aubry-lov, der blev vedtaget for tre år siden af den franske regering.

Hele foråret har arbejdere i industrien, rengøringsfolk, jernbane- og flypersonale, lærere og skolelever, hospitalsarbejdere og mange flere strejket mod den lov. Alene indenfor postvæsnet har der de sidste 10 måneder været overfor 1500 lovligt varslede strejker. Hvorfor?

Med loven om 35 timers arbejdsuge gennemførte den franske regering i samarbejde med fagtoppene nemlig EUís arbejdstidsdirektiv. Normalarbejdstiden blev ophævet og EUís fleksible arbejdstid indført. 35 timers arbejdsugen er kun et gennemsnit på årsplan, ikke en nedsat ugentlig arbejdstid. Nu er lørdag ved a være genindført som normal arbejdsdag. Tillæg og overarbejdsbetaling er væk, lønnen faldet. Kollektive nationale aftaler om løn- og arbejdstid er bortfaldet.

I Frankrig er EU-direktivet indført ved lov.(i EU sprog "implementeret via lovgivning").

I Danmark er EUís arbejdstidsdirektiv under fuld gennemførelse via overenskomsterne, både de private og offentlige. Tempoet og måden kan se forskellig ud - men resultatet af EUs arbejdsmarkedspolitik og direktiver er og bliīr det samme.

På EU-topmødet den 19.-20.juni tages den endelige beslutning om, at Grækenland indtræder i ØMUen fra 2001, på trods af, at landet ikke opfylder ØMUens konvergenskrav. Prisen er fastsat: fortsat privatisering, nedskæring af den offentlige sektor, indførelse af fleksibel arbejdstid, øgede lønforskelle, afskaffelse af overtidsbetaling, indførelse af lavere indslusningsløn.

Det har EU-kommissionen gjort klart.

Europas arbejdere må stå sammen i en fælles kamp mod Unionen.

Europas arbejdere er i kamp mod Unionen.

Og de danske arbejderre udtrykker alle europæiske arbejderes modstand, når de stemmer Nej den 28. september.

KP