Stop
monopolerne - bureaukraterne - unionspolitikerne !!!

ØMU, Euroland og den Europæiske Union er storkapitalens projekt.
Det er til gavn for dem. Det skal sikre deres profitter i en stadig mere skærpet verdensomspændende kapitalistisk konkurrencekamp.
Det er ikke arbejdernes interesser, det tjener. Heller ikke det danske folks.
Eller de europæiske folks interesser.

ØMU og euro betyder:

Større arbejdsløshed , mere privatisering, faldende realløn.
Et ‘fleksibelt’ europæisk arbejdsmarked til gavn for arbejdsgiverne.
Øget uligestilling, øget uligeløn for kvinderne.
Forringede pensioner og sociale ydelser.

ØMU og euro betyder:

Mere UNION - mindre demokrati, mindre national selvbestemmelse.
Et kæmpeskridt mod UNIONSSTATEN med FÆLLES REGERING, FÆLLES LOVGIVNING, FÆLLES HÆR, FÆLLES POLITI.
Militarisering og oprustning i en ny imperialistisk supermagt, som med alle midler - indbefattet krig - vil sikre sine ‘interesser’ i verden.

Unionspolitikerne løj i går - de lyver i dag. Unionen sikrer ikke velfærd.
Unionen sikrer ikke økonomisk fremgang for den almindelige befolkning.
Den sikrer ikke freden.
Den er til gavn for monopolerne og storfinansen, deres embedsmænd og unionspolitikere.
Skal unionen bestemme DIN fremtid? Stop dem nu!

Sig NEJ den 28. september