OKTOBER har afholdt sit andet landsmøde

Det var i en helt anden situation end ved stiftelsen for et år siden, den partiforberedende kommunistiske organisation Oktober i weekenden den 19. – 20. september afholdt sit andet landsmøde i København.

Mens det stiftende møde bar præg af kampene i de erklærede kommunistiske partier KPiD og især DKP/ML og de påfølgende eksklusioner og brud, hvis indhold endnu stod uklart for mange, var Oktobers andet landsmøde præget af optimisme og stor enighed omkring den konkrete retning for arbejdet for at stifte et ægte kommunistisk parti omkring år 2000.

På landsmødet deltog medlemmer af Oktober samt en række inviterede gæster fra andre dele af den kommunistiske bevægelse, herunder fra Kommunistisk Ungdomsforum.

Landsledelsens virksomhedsberetning, der blev aflagt af Oktobers landssekretær Franz Krejbjerg, blev enstemmigt vedtaget.

Landsmødet vedtog endvidere en række resolutioner og politiske udtalelser omkring den nationale og internationale situation – Den begyndende verdenskrise og "Den ny verdensorden", den generelle politiske udtalelse Bryd det kapitalistiske Danmarks offensiv mod arbejderklassen og det store flertal, en faglig udtalelse Styrk klassekampslinjen på arbejdspladserne og i fagbevægelsen, samt udtalelser om ungdommens kamp, kampen mod nazisme og fascisme, og kampen mod EF-Unionen.

Landsmødet sendte en varm solidaritetshilsen til Peter Kleist og John Andersen, fængselsdømt ved den borgerlige klassedomstol for faglige aktiviteter i forbindelse med Ribus-kampen op til næste runde retsmøder i november.

Af særlig betydning er vedtagelserne om kampen for at genskabe et ægte kommunistisk parti i Danmark omkring år 2000: Dels en Appel til hele den kommunistiske bevægelse og dels resolutionen "Enhedskrisen" i den kommunistiske bevægelse og Oktobers opgaver. Alle dokumenter vil udkomme i pjeceform. Og her på internetet.

Desuden vedtog landsmødet en handlingsplan for OKTOBERs arbejde i det kommende års tid.

Landsmødet valgte en ny landsledelse og et kontrol- og revisionsudvalg. Franz Krejbjerg genvalgtes som landssekretær, Klaus Riis fortsætter som leder af Oktober Forlag.

Fra landsmødet sendtes også hilsener til den internationale marxistisk-leninistiske, kommunistiske bevægelse.