Kommunistisk arkiv
Danmark

Tilbage til Kommunistisk Arkiv

Danmarks Kommunistiske Parti Marxister-Leninister

DKP/ML 1978 - 1997

Danmarks Kommunistiske Parti Marxister-Leninister afholdt sin stiftende kongres den 29.-31. december 1978.
Det skete efter at to partiforberedende organisationer, der begge var udsprunget af Kommunistisk Arbejderparti (KAP), - nemlig Kommunistisk Sammenslutning Marxister-Leninister (KSML) og Marxistisk-Leninistisk Forbund (MLF) havde nedlagt sig selv og gik sammen om at stifte det marxistisk-leninistiske parti, som havde været de danske marxist-leninisters centrale bestræbelse siden DKPs degeneration til et revisionistisk parti med den moderne revisionismes gennemslag i DKP. I 1968 formulerede Kommunistisk Forbund Marxister-Leninister denne opgave.
Med stiftelsen af DKP/ML realiseredes dette mål.
DKP/MLs stiftelseskongres vedtog en beretning, aflagt af Klaus Riis, der rummede et opgør med maoismen, som fordømtes som en variant af den moderne revisionisme. Det vedtog bl.a. principprogram og valgte sin ledelse.

Klaus Riis (f. 1947) blev førstesekretær for Centralkomiteen - og fungerede som formand for DKP/ML indtil februar 1997, hvor han nedlagde sit hverv i protest mod udviklingen af en højrestrømning i partiet, som fik flertal på DKP/MLs 7. kongres i marts samme år.

Enver Hoxha, leder af Albaniens Arbejdets Parti, og Klaus Riis, førstesekretær for DKP/MLs CK på AAPs 8. kongres, 1. november 1981

Ved partistiftelsen blev KSML's organ Arbejderen til 14-dages blad for DKP/ML. I løbet af nogle år udviklede det sig til dagblad. Partiets Vej var en årrække partiets teoretiske tidsskrift. Det udkom fra 1979-1987.
Fra sin stiftelse var DKP/ML en del af den internationale marxistisk-leninistiske kommunistiske bevægelse - de antirevisionistiske partier - og støttede det socialistiske Albanien, det eneste socialistiske land i verden efter den revisionistiske kontrarevolution i Sovjetunionen og de øvrige tidligere socialistiske lande fra 1956 og frem. Albaniens Arbejdets Parti under ledelse af den store marxist-leninist Enver Hoxha (1908-1985) var det eneste regeringsbærende parti i denne bevægelse, hvoraf en række partier i 1994 dannede den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer.


På denne side vil en række af det revolutionære DKP/MLs centrale dokumenter fra 1978-97 (som programmer og kongresberetninger) blive tilføjet. De fleste foreligger i forvejen som udgivelser i trykt form.

En række tekster fra partiets første år findes i
Klaus Riis: Socialismen og fremtiden
Udvalgte artikler og taler 1975-1984
Forlaget Arbejderen 1985


DKP/MLs stiftelseskongres december 1978

Beretningen til DKP/MLs stiftelseskongres
Program og love for DKP/ML

DKP/MLs 2. kongres december 1981

For et socialistisk Danmark under proletariatets diktatur
Centralkomiteens virksomhedsberetning

Program og love for DKP/ML
Vedtaget i 1978 med ændringer vedtaget på DKP/MLs 2. kongres


Revolutionen er nødvendig (1983)

Det vil det marxistisk-leninistiske parti - DKP/ML


DKP/MLs 3. kongres januar 1985

For en revolutionær vej ud af krisen
Centralkomiteens virksomhedsberetning

Klassekampen under socialismen

DKP/MLs 4. kongres 1987

Centralkomiteens virksomhedsberetning


Bag Linjerne(1988)

Klaus Riis artikler i udvalg (1986-87)


DKP/MLs Samling i det marxistisk-leninistiske parti (1990)

Det var så DKP - og hvad nu?


DKP/MLs 5. kongres januar 1991

Danmark ved en skillevej
Centralkomiteens virksomhedsberetning

DKP/ML: Program
Nyt principprogram vedtaget på den 5. kongres

Kommunistisk Politik 1, april 1993, 1. årg.:
Debatblad for den kommunistiske bevægelse:
Et politisk blindspor
Af Karen Sunds


DKP/MLs 6. kongres 1994

Centralkomiteens virksomhedsberetning


Omkrig DKP/MLs 7. kongres marts 1997

Op til DKP/MLs 7. ordinære kongres udviklede sig en række politiske modsætninger i partiets Forretningsudvalg og Centralkomité. Centralkomiteen besluttede først et sæt beretningsteser, der skulle danne grundlag for partiets kongresdiskussion og udarbejdelsen af Centralkomiteens virksomhedsberetning. Kongresteserne (udarbejdet af Klaus Riis i oktober 1996) blev først vedtaget, derpå i januar 1997 underkendt af Centralkomiteen. På et CK-møde i februar 1997 forkastedes Klaus Riis' beretningsudkast. Han trak sig derpå som formand for partiet.

"Den nye verdensorden" og kapitalismens almene krise
Af Klaus Riis
Uddrag af udkastet til CKs virksomhedsberetning til DKP/MLs 7. kongres.

Forkastet af DKP/MLs CK og senere udsendt som pjece på Oktober Forlag (1997)

En højrestrømning i partiet banker sig igennem
Af Klaus Riis
Henvendelse til DKP/MLs medlemmer efter CK-mødet februar 1997

Til den kommunistiske bevægelse i Danmark
Appel i forbindelse med sprængningen af partiet, undertegnet af 13 tidligere. medlemmer af DKP/ML
30. juni 1997

Antikommunistiske eksklusioner
En rundbordssamtale med Klaus Riis, Dorte Grenaa og Frede Klitgård
Kommunistisk Politik 1, august 1997


Om sprængningen af DKP/ML og årsagerne til partiets overgang til revisionistiske positioner

DKP/ML’s højreskred og kommunisternes linje
Af Pelle Collin
Pjece udgivet af Oktober Forlag efteråret 1997

Nogle bemærkninger til "Program for et socialistisk Danmark"
Af Michael L. Andersen
Pjece udgivet af Oktober Forlag efteråret 1997

Enhedsfront, "folkeregering" og kommunistisk samling
Af Pelle Collin
Kommunistisk Politik 7, 1997

Mennesket er menneskets håb
af Eric Skytte
Den tidligere distriktleder KPiD-Fyn's indlæg på landskonferencen "Kommunismen i Danmark i går, i dag – og efter år 2000" 23. januar 1999, København

Revolution eller reformisme
Af Henning Paaske Jensen
Orientering 7, 2003

Til DKP/MLs historie

Kampen for arbejderklassens kommunistiske parti og DKP/ML's udvikling
Af den partibyggende organisation Oktober februar 1999

DKP/MLs "20 års kamp for socialismen"
Revisionistisk historieskrivning - for begyndere
KOMMUNISTISK POLITIK Nr. 4 og 5, 1999

Anker Holm: De røde vender altid tilbage
Anker Holms erindringer er et centralt dokument om DKPs og ml-bevægelsens (KFML, DKP/ML, Oktober's) historie frem til og med stiftelsen af Arbejderpartiet Kommunisterne (APK) i april 2000. Udgivet som bog på Oktober Forlag januar 2003.


Anker Holm: De røde vender altid tilbage
Download hele bogen i pdf her

Kommunistisk presse gennem 30 år
Samtale med Klaus Riis
Kommunistisk Politik 17, 2012

- End -

 

Tilbage til Kommunistisk Arkiv