Enver Hoxha

Tekster på dansk

Texts in English

 

 

 

Pictures of Enver
Billeder af Enver

Enver Hoxha (1908-85) var den betydeligste marxistisk-leninistiske teoretiker og politiker i nyere tid.
Han var grundlægger af Albaniens Kommunistiske Parti - senere omdøbt til Albaniens Arbejdets Parti - og leder af det albanske folks antifascistiske befrielseskamp. De albanske partisaner befriede landet ved egne kræfter i 1944 - og Enver Hoxha forblev landets leder indtil sin død.
I den borgerlige propaganda kaldtes det socialistiske Albanien et dystert diktatur og et isoleret land. Men landet nød stadig større international prestige blandt folkene - og opnåede store fremskridt for det store flertal. Efter kontrarevolutionen i 1989-91 forvandledes det til en kapitalistisk spillebule, domineret af mafia, og til en reel trøstesløs fattiggård, besat af udenlandske magter.

Enver Hoxhas vigtigste indsats som marxistisk-leninistisk teoretiker og politiker falder i perioden efter J.V.Stalins død, hvor det sovjetiske kommunistiske parti forvandledes til et revisionistisk parti og kapitalismen blev genrejst under Hrustjov og Bresjnev frem til Gorbatjov og Jeltsin. Enver Hoxha advarede mod det revisionistiske forfald og den kapitalistiske degeneration i værk efter væk - og virkede for at den kommunistiske verdensbevægelse blev genopbygget på marxismen-leninismens grund.

En del af hans hovedværker som 'Imperialismen og revolutionen', 'Eurokommunisme er antikommunisme' , erindringsbøgerne 'Den engelsk-amerikanske trussel mod Albanien', 'Med Stalin', 'Hrustjovitterne', uddrag af hans politiske dagbøger 'Betragtninger over Kina' samt en række kongresberetninger og andre taler og artikler er udkommet i bogform på dansk.

På dette site vil artikler og bøger af Enver Hoxha på dansk og andre sprog blive lagt ind efterhånden.

Klaus Riis
Oktober Forlag
Januar 2002

Tekster af Enver Hoxha på dansk

Tekster af Enver Hoxha på engelsk