Enver Hoxha

Pictures - Billeder

The memorial at the Martyr's Cemetary, Tirana
- annihilated by the counterrevolution

Gravmonumentet på Martyrkiregården Tirana
Sløjfet af kontrarevolutionen

Enver Hoxha (1908-85) was the greatest marxist-leninist theoretician and politician in the period after the death of J.V. Stalin. He was the founder of the Communist Party of Albania - later renamed the Party of Labour of Albania (PLA). The Albanien partisans led by the Communist Party liberated the country relying on their own forces in 1944 - and Enver Hoxha became the leader of his country until his death. On the international level his unrelenting struggle against modern revisionism of all hues and for the defense of Marxism-Leninism greatly assisted the communist and revolutionary forces.

Enver Hoxha (1908-85) var den betydeligste marxistisk-leninistiske teoretiker og politiker siden J.V. Stalins død. Han var grundlægger af Albaniens Kommunistiske Parti - senere omdøbt til Albaniens Arbejdets Parti (AAP)i. De albanske partisaner befriede landet ved egne kræfter i 1944 - og Enver Hoxha forblev landets leder indtil sin død.
På internationalt plan var hans kompromisløse kamp mod den moderne revisionisme af alle afskygninger og til forsvar for marxismen-leninismen en stor hjælp til de kommunistiske og revolutionære kræfter.

WITH STALIN
- MED STALIN

Stalin, Molotov and Enver Hoxha in The Red Square

Stalin, Molotov og Enver Hoxha på Den røde Plads, Kreml

 

 

 

 

IN HIS STUDY
- I ARBEJDSVÆRELSET

 

 

 

 

 

 

AMONG PEASANTS -
- SAMMEN MED BØNDER

 

 

 

 

 

 

 

WITH THE PEOPLE -
BLANDT FOLKET

 

 

 

 

 

 

 

 

PROLETARIAN INTERNATIONALISTWith Comrade Klaus Riis, 1st Secretary of the Communist Party of Denmark (Marxist-Leninist), 1979

Enver Hoxha med Klaus Riis, formand for DKP/ML, Tirana 1979

 

 
IN HIS LAST YEARS -
I DE SIDSTE ÅR

 

 

 

 

 

ENVER STILL LIVES -
ENVER LEVER

 


 

Tekster af Enver Hoxha på dansk

Texts by Enver Hoxha in English