.*
Marxistisk bibliotek

V.I. Lenin

Tekster på dansk

Texts in English

 

 

 

.

Vladimir Iljitsj Lenin (1870-1924) stod som leder af Ruslands Kommunistiske Parti i spidsen for Oktoberrevolutionen - den første vellykkede socialistiske revolution, der fik omstyrtet borgerskabets og reaktionens klasseherredømme og for første gang gjorde arbejderklassen - proletariatet - til herskende klasse.

Oktoberrevolutionen byggede på en alliance mellem det store flertal af Ruslands fattige, arbejderne og småbøndre og landarbejdere. Revolutionen forbandt sig også med de af Czar-Rusland undertrykte folk og nationer og lagde grunden til Sovjetunionen, som i det 20. århundrede under Lenin og Stalin blev en verdensmagt for fred, fremskridt og revolution.

Lenin var også en genial teoretiker, som udviklede marxismen til et højere trin - leninismen er marxismen i den periode, hvor kapitalismen når sin højeste udvikling: imperialismen. Den døende og rådnende kapitalismes periode, de imperialistiske kriges og den imperialistiske globaliserings periode - som også varsler overgangen til det ny socialistiske samfund.

På denne side kan du ved brug af kanppen ovenfor læse Lenin på dansk og engelsk. Siden opdateres jævnligt.

Fotografier fra Lenins liv og revolutionære virksomhed

Lenin Mausoleum

Lenin Museum

The Lenin House
Photos

Lenin Posters

Nyt på nettet - på dansk

V.I. Lenin: Udvalgte værker
Tiden 1980-84
PDF- udgave af Lenins Udvalgte Værker på dansk i 15 bind plus Registerbind.

Socialisme og krig
1915

Den proletariske revolutions militærprogram
September 1916

New in English:

Lenin Internet Archive

V.I. Lenin: "Imperialism, The Highest Stage of Capitalism"
Preface by Murat Yildiz


On behalf of the International Conference of Marxist-Leninist Parties and Organisations
March 2001

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________