.*

V.I. Lenin: Udvalgte værker

Tiden 1980-84

PDF- udgave af Lenins Udvalgte Værker på dansk i 15 bind plus Registerbind udgivet af Tidens Forlag 1980 - 1984.

NB! Materialet er gengivet efter originaludgaven med samme sidetal og noter. Der forekommer ganske få tegn der ikke er korrekt genkendt, men tal og navne bør efterkontrolleres.

BIND 1

Karl Marx (1914) s. 21
Friedrich Engels (1895) s. 55
Marxismens tre kilder og tre bestanddele (1913), s. 64, gi. udg. bd. 1 s. 79
Marxismens historiske skæbne (1913) s. 70, gi. udg. bd. 1 s. 87
Marxisme og revisionisme (1908) s. 74, gi. udg. bd. 1 s. 92
Hvad er »folkevennerne«, og hvordan bekæmper de socialdemokraterne (1894) s. 82, gi. udg. bd. 1 s. 107
De russiske socialdemokraters opgaver (1897) s. 145, gi. udg. bd. 1 s. 197
Hvilken arv er det, vi fraskriver os? (1897) s. 163
Kapitalismens udvikling i Rusland (1896-99) s. 201

BIND 2

Vor bevægelses mest nødvendige opgaver (1900) s. 13
Hvad må der gøres? (1902) s. 19, gi. udg. bd. 2 s. 9

BIND 3

Et skridt frem, to skridt tilbage (1904) s. 11, gi. udg. s. 9

BIND 4

Revolutionen i Rusland begyndt (1905) s. 17
To slags taktik i den demokratiske revolution (1905) s. 21, gi. udg. bd. 4 s. 7
Socialdemokratiets stilling til bondebevægelsen (1905) s. 139, gi. udg. bd. 4 s. 155
Vore opgaver og arbejderrepræsentanternes sovjet (1905) s. 149
Om partiets reorganisation (1905) s. 159
Partimæssig organisation og partimæssig litteratur (1905) s. 169
Frihed til kritik og enhed i handling (1906) s. 175
Moskvaopstandens lære (1906) s. 178, gi. udg. bd. 4 s. 167
Revolutionens lære (1910) s. 186, gi. udg. bd. 4 s. 187

BIND 5

Politiske notitser (1908) s. 13, gi. udg. bd. 5 s. 7
Lev Tolstoj som spejl for den russiske revolution (1890) s. 20
På vej (1909) s. 26
L. N. Tolstoj (1910) s. 35
L. N. Tolstoj og nutidens arbejderbevægelse (1910) s. 40
Divergenser i den europæiske arbejderbevægelse (1910) s. 43
Tolstoj og den proletariske kamp (1910) s. 49
Om nogle karakteristiske træk ved marxismens historiske udvikling (1911) s. 51, gi. udg. bd. 5 s. 18 under titlen Om nogle ejendommeligheder ved marxismens historiske udvikling
L. N. Tolstoj og hans epoke (1911) s. 57
Stolypin og revolutionen (1911) s. 62, gi. udg. bd. 5 s. 25
Om likvidatorismen og likvidatorgruppen (1912) s. 71, gi. udg. bd. 5 s. 37
Til minde om Herzen (1912) s. 73, gi. udg. bd. 5 s. 99
De politiske partier i Rusland (1912) s. 80, gi. udg. bd. 5 s. 108
Det revolutionære opsving (1912) s. 92, gi. udg. bd. 5 s. 123
To utopier (1912) s. 100, gi. udg. bd. 5 s. 133
Godsejernes store og bøndernes lille jordbesiddelse i Rusland (1913) s. 105, gi. udg. bd. 5 s. 139
Omstridte spørgsmål (1913) s. 107, gi. udg. bd. 5 s. 40
Det efterblevne Europa og det fremskredne Asien (1913) s. 128, gi. udg. bd. 5 s. 141
En liberal professor om lighed (1914) s. 130
Om brud på enheden, tilsløret med skrål om enhed (1914) s. 134, gi. udg. bd. 5 s. 68
Objektive tal om styrken i de forskellige strømninger i arbejderbevægelsen (1914) s. 155, gi. udg. bd. 5 s. 221
Om nationernes selvbestemmelsesret (1914) s. 163, gi. udg. bd. 5 s. 144

BIND 6

Krigen og det russiske socialdemokrati (1914) s. 15, gi. udg. bd. 6 s. 7
Om storrussernes nationalstolthed (1914) s. 23, gi. udg. bd. 6 s. 19
Hvad har processen mod den socialdemokratiske Duma- gruppe bevist? (1915) s. 28
Om parolen Europas Forenede Stater (1915) s. 34, gi. udg. bd. 6 s. 25
Kommentar fra redaktionen af Sotsial-Demokrat til RSDAPs centralkomités manifest om krigen (1915) s. 39
Opportunismen og II. Internationales sammenbrud (1916) s. 40, gi. udg. bd. 6 s. 31
Den socialistiske revolution og nationernes selvbestemmelsesret (1916) s. 52
Imperialismen som kapitalismens højeste stadium (1916) bd. s. 66, gi. udg. bd. 6 s. 48
Om dialektik (1915) s. 178 Om Junius-brochuren (1916) s. 183
Den proletariske revolutions militærprogram (1916) s. 198, gi. udg. bd. 6 s. 203
Hele ti »socialistiske« ministre (1916) s. 209

BIND 7

Alle under dette bind anførte værker er skrevet i tidsrummet april- september 1917
Breve fra det fjerne, Første brev, s. 15
Om proletariatets opgaver i den nuværende revolution (April- teserne) s. 27, gi. udg. bd. 7 s. 7
Breve om taktik, s. 33
Om dobbeltmagten, s. 47, gi. udg. bd. 7 s. 14
Proletariatets opgaver i vor revolution, s. 51, gi. udg. s. 19
Læren af krisen, s. 81
RSDAP(b)s 7.
alrussiske konference (April-konferencen) s. 85, gi. udg. bd. 7 s. 61 og 66 (den nye udgave indeholder 13 indlæg og resolutioner, den gamle udgave ovennævnte to)
Indledning til resolutionerne fra RSDAP(b)s 7.
alrussiske konference (April-konferencen) s. 139
Den 1. alrussiske kongres af bonderepræsentanter, s. 142, gi. udg. bd. 7 s. 69
Den 1. alrussiske sovjetkongres af arbejder- og soldaterrepræsentanter, s. 144
Den 18. juni, s. 156
Hvad spekulerede kadetterne i, da de forlod regeringen? s. 159
Hvor er magten, og hvor er kontrarevolutionen? s. 161
Tre kriser, s. 166
Skal bolsjevikkernes ledere møde for retten? s. 171
Den politiske situation, s. 173
Brev til redaktionen af Novaja sjisn, s. 176
Brev til redaktionen af Proletarskoje delo, s. 178
Om paroler, s. 180, gi. udg. bd. 7 s. 89
Revolutionens lære, s. 188, gi. udg. bd. 7 s. 99
Til RSDAP(b)s centralkomité, s. 202
Om kompromis'er, s. 205
Udkast til resolution om den nuværende politiske situation, s. 211

BIND 8

Alle under dette bind anførte værker er skrevet eller trykt i tidsrummet september-november 1917.
Den truende katastrofe, og hvordan den skal bekæmpes, s. 15, gi. udg. bd. 8 s. 119
Et af revolutionens grundspørgsmål, s. 53
Den russiske revolution og borgerkrig, s. 60
Revolutionens opgaver, s. 73, gi. udg. bd. 7, s. 185
Bolsjevikkerne skal tage magten, s. 81
Marxisme og opstand, s. 84, gi. udg. bd. 7 s. 177
Af en skribents dagbog, s. 89
Krisen er modnet, s. 95
Vil bolsjevikkerne kunne beholde statsmagten? s. 103
Brev til centralkomiteen, Moskvakomiteen og de bolsjevikiske medlemmer af sovjetterne i Petrograd og Moskva, s. 146
En udenforståendes råd, s. 148, gi. udg. bd. 8 s. 198
Brev til de bolsjevikiske kammerater, der deltager i sovjetternes distriktskongres for nordområdet, s. 150
Møde i RSDAP(b)s centralkomité, den 10. (23.) oktober 1917, s. 156, gi. udg. bd. 7 s. 201 (i den gi.udg. findes kun resolutionen)
Møde i RSDAP(b)s centralkomité, den 16. (29.) oktober 1917, s. 158
Brev til medlemmerne af bolsjevikkernes parti, s. 161, gi. udg. bd. 7 s. 202
Brev til RSDAP(b)s centralkomité, s. 165 Brev til Ja. M. Sverdlov, s. 169
Brev til centralkomiteens medlemmer, s. 170, gi. udg. bd. 7 s. 207
Til Ruslands borgere, s. 172

BIND 9

Staten og revolutionen (1917) s. 11, gi. udg. bd. 8 s. 7

BIND 10

Den 2. alrussiske sovjetkongres af arbejder- og soldaterrepræsentanter 25.-26. oktober 1917 s. 17, gi. udg. bd. 9 s. 7
Udkast til dekret om arbejderkontrol (1917) s. 32, gi. udg. bd. 9 s. 25
Radiobudskab fra Folkekommissærernes Råd (1917) s. 34
Indlæg på mødet i RSDAP(b)s centralkomité (1917) s. 35
Resolution fra RSDAP(b)s centralkomité vedrørende oppositionen inden for centralkomiteen (1917) s. 36
Ultimatum fra flertallet i RSDAP(b)s centralkomité til mindretallet (1917) s. 39
Til befolkningen (1917) s. 42
Svar på henvendelse fra bønder (1917) s. 45
Fra Ruslands socialdemokratiske arbejderpartis (bolsjevikkernes) centralkomité (1917) s. 47, gi. udg. bd. 9 s. 27
Bonderepræsentanternes ekstraordinæere alrussiske sovjetkongres 10.-25. november (23. november-8. december) 1917, s. 52
Arbejdernes forbund med de arbejdende og udbyttede bønder (1917) s. 59, gi. udg. bd. 9 s. 33
Møde i den alrussiske centrale eksekutivkomité (1917) s. 62
Beretning om Petrograd-arbejdernes økonomiske situation og arbejderklassens opgaver på mødet i arbejdersektionen af arbejder- og soldaterrepræsentanternes sovjet i Petrograd (1917) s. 63
Teser om den konstituerende forsamling (1917) s. 66, gi. udg. bd. 9 s. 37
For brød og fred (1917) s. 71
Tale om nationalisering af bankerne på et møde i den alrussiske centrale eksekutivkomité 14. (27.) december 1917, s. 72
Udkast til dekret om gennemførelsen af bankernes nationalisering (1917) s. 75, gi. udg. bd. 9 s. 44, i den gi. udg. lyder titlen: Udkast til dekret om folkehusholdningens socialisering
Spørgsmål til de delegerede på den russiske hærs første kongres angående demobiliseringen af hæren (1917) s. 79, gi. udg. bd. 9 s. 48
Hvordan skal kappestriden organiseres? (1917) s. 81, gi. udg. bd. 9 s. 50
Deklaration om det arbejdende og udbyttede folks rettigheder (1917) s. 91, gi. udg. bd. 9 s. 63
Udkast til dekret om opløsning af den konstituerende forsamling (1918) s. 94, gi. udg. bd. 9 s. 67
Bidrag til en ulykkelig freds historie (1918) s. 96
Efterord til Teser angående spørgsmålet om øjeblikkelig indgåelse af en separat og anneksionistisk fred (1918) s. 104
Tale om krig og fred på møde i RSDAP(b)s centralkomité (1918) s. 106
Arbejder-, soldater- og bonderepræsentanternes 3. alrussiske sovjetkongres 10.-18. (23.-31.) januar 1918 s. 109
Udkast til radiobudskab til det tyske riges regering (1918) s. 126
Det socialistiske fædreland er i fare (1918) s. 127
RSDAP(b)s centralkomités stillingtagen til spørgsmålet om en separat og anneksionistisk fred (1918) s. 129
En hård, men nødvendig lære (1918) s. 133
Sælsomt og uhyrligt (1918) s. 137, gi. udg. bd. 9 s. 82
På saglig basis (1918) s. 145, gi. udg. bd. 9 s. 93
En alvorlig lære og et alvorligt ansvar (1918) s. 147, gi. udg. bd. 9 s. 96
RKP(b) 7. ekstraordinære kongres (1918) s. 153, gi. udg. bd. 9 s. 103 under ændret titel: Tale om krig og fred på 7. partikongres. I den nye udg. findes desuden Slutord til centralkomiteens politiske beretning.
Vore dages hovedopgave (1918) s. 182, gi. udg. bd. 9 s. 132
IV. ekstraordinære alrussiske sovjetkongres (1918) s. 187
Sovjetmagtens nærmeste opgaver (1918) s. 205, gi. udg. s. 138
Udkast til plan for videnskabelige og tekniske opgaver (1918) s. 242
Seks teser om sovjetmagtens nærmeste opgaver (1918) s. 244
Om »venstre« barnagtighed og småborgerlighed (1918) s. 248

BIND 11

Teser om den aktuelle situation (1918) s. 15
Om hungersnøden (1918) s. 20, gi. udg. bd. 10 s. 7
Tale på den 1. kongres i det øverste samfundsøkonomiske råd 26. maj 1918 s. 28
Bemærkninger til forslag til regulativ for ledelsen af nationaliserede virksomheder (1918) s. 36
5. alrussiske kongres af arbejder-, bonde-, soldaterog rødarmistrepræsentanternes sovjetter 4.-10. juli 1918 s. 37
Tale på møde i Presnja-distriktet 26. juli 1918 s. 58
Tale på fællesmøde i den alrussiske centrale eksekutivkomité, Moskvas sovjet, bedriftskomiteerne og fagforbundene i Moskva 29. juli 1918 s. 60
Til alle guvernements- og kredssovjetter (1918) s. 78
Kammerater, arbejdere! Op til den sidste, afgørende kamp! (1918) s. 80, gi. udg. bd. 10 s. 80
Brev til de amerikanske arbejdere (1918) s. 85 Fællesmøde af den alrussiske centrale eksekutivkomité, Moskvas sovjet, bedriftsrådene og fagforbundene 22. oktober 1918 s. 99
Værdifulde indrømmelser af Pitirim Sorokin (1918) s. 102
Tale på »Den Røde Officers dag« 24. november 1918 s. 112, gi. udg. bd. 10 s. 25
Den proletariske revolution og renegaten Kautsky (1918) s. 113, gi. udg. bd. 10 s. 27 Kommunistisk Internationales første kongres 2.-6. marts 1919 s. 207
RKP(b)s 8. kongres 18.-23. marts 1919 s. 225, gi. udg. bd. 10 s. 159 og 186, desuden indeholder den nye udgave Slutord til diskussionen om partiprogrammet
Brev til Petrograds arbejdere om hjælp til østfronten s. 271, gi. udgave bd. 10 s. 208
Teser fra RKP(b)s centralkomité i forbindelse med situationen på østfronten (1919) s. 272, gi. udg. bd. 10 s. 209
Pas på spionerne! (1919) s. 275, gi. udg. bd. 10 s. 213
Tredje Internationale og dens plads i historien (1919) bd. 11. s. 276, gi. udg. bd. 10 s. 214
Hilsen til de ungarske arbejdere (1919) s. 284, gi. udg. bd. 10 s. 225
Et storstilet initiativ (1919) s. 289, gi. udg. bd. 10 s. 231

BIND 12

»Venstre«-kommunismen, en børnesygdom (1920) s. 11, gi. udg. bd. 11 s. 118 under titlen »Radikalismen«, kommunismens børnesygdom

BIND 13

Alle til kamp mod Denikin ! (1919) s. 13, gi. udg. bd. 11 s. 7
Om staten (1919) s. 31
Brev til arbejderne og bønderne i anledning af sejren over Koltjak (1919) s. 49, gi. udg. bd. 11 s. 32
Petrograd-arbejdernes eksempel (1919) s. 57
Resultaterne af partiugen i Moskva og vore opgaver (1919) s. 60
Økonomi og politik under proletariatets diktatur (1919) s. 65, gi. udg. bd. 11 s. 45
Sovjetmagten og kvindens stilling (1919) s. 75
Til kamp mod brændselskrisen (1919) s. 79, gi. udg. bd. 11 s. 61
Beretning på den 2. alrussiske kongres af kommunistiske organisationer fra orientens folk 22. november 1919 s. 83
Tale på landbrugskommunernes og landbrugskartellernes 1. kongres 4. december 1919 s. 95, gi. udg. bd. 11 s. 66
Brev til Ukraines arbejdere og bønder i anledning af sejren over Denikin (1919) s. 105, gi. udg. bd. 11 s. 79
Svar på spørgsmål fra Karl Wiegand, Berlin-korrespondent for det amerikanske bureau Universal Service (1920) s. 112
RKP(b)s 9. kongres (1920) s. 115, gi. udg. bd. 11 s. 90 (i den ældre udgave er slutordet til beretningen ikke medtaget)
Fra ødelæggelsen af den gamle ordning til skabelsen af den nye (1920) s. 143, gi. udg. bd. 11 s. 115
Udkast til teser om det nationale og koloniale spørgsmål (1920) s. 147, gi. udg. bd. 11 s. 258
Udkast til teser om landbrugsbrugsspørgsmålet (1920) s. 153, gi. udg. bd. 11 s. 242
Kommunistisk Internationales 2. kongres 19. juli-17. august 1920 s. 165, gi. udg. bd. 11 s. 267
Ungdomsforbundenes opgaver (1920) s. 189, gi. udg. bd. 11 s. 270
Om proletarisk kultur (1920) s. 206

BIND 14

Tale på den alrussiske konference med delegerede fra udvalgene for politisk voksenundervisning i guvernementernes og amternes skolevæsen (1920) s. 13
8. alrussiske sovjetkongres 22.-29. december 1920 s. 23
Om fagforeningerne, om den nuværende situation og om kammerat Trotskijs fejl (1920) s. 54
Krisen i partiet (1921) s. 79
Endnu en gang om fagforeningerne, om den nuværende situation og om kammeraterne Trotskijs og Bukharins fejl (1921) s. 90
RKP(b)s 10. kongres 8.-16. marts 1921 s. 129, gi. udg. bd. 12 s. 7 og 12
Tale på transportarbejdernes alrussiske kongres (1921) s. 136, gi. udg. bd. 12 s. 17
Til de kommunistiske kammerater i Aserbajdsjan, Grusien, Armenien, Dagestan og Bjergrepublikken (1921) s. 149, gi. udg. bd. 12
Om levnedsmiddelskatten (1921) s. 152, gi. udg. s. 39
Teser til Kommunistisk Internationales 3. kongres (1921) s. 189, gi. udg. bd. 12 s. 88
Tale til forsvar af Kommunistisk Internationales taktik (1921) s. 197

BIND 15

Nye tider, gamle fejl i ny form (1921) s. 13, gi. udg. bd. 12 s. 99
Om partirensningen (1921) s. 22, gi. udg.bd. 12 s. 111
Til oktoberrevolutionens fireårsdag (1921) s. 25
Om guldets btydninng nu og efter socialismens fuldstændige sejr (1921) s. 34
Udkast til teser om fagforeningernes rolle og opgaver under den Nye Økonomiske Politik (1922) s. 42, gi. udgave bd. 12 s. 136 (den ældre udgave bragte resolutionen, som blev vedtaget efter forelæggelen af Lenins udkast, resolutionens tekst indeholder enkelte ændringer i forhold til teserne)
Forslag til direktiv fra RKP(b)s centralkomité til den sovjetiske delegation på Genuakonferencen (1922) s. 53
Om den kæmpende materialismes betydning (1922) s. 56
Fra RKP(b)s 11, kongres 27. marts-2. april 1922 s. 66, gi. udg. s. 152 og 212
Om »dobbelt« indordning og lovhåndhævelse (1922) s. 112, gi. udg. s. 215
Beretning på Kominterns 4. kongres 13. november 1922 s. 117, gi. udg. bd. 12 s. 221 (i den ældre udgave er titlen ændret til Fem års russisk revolution og perpektiverne for verdensrevolutionen)
Bemærkninger om vor delegations opgaver i Haag (1922) s. 131, gi. udg. bd. 12 s. 240
Om dannelsen af USSR (1922) s. 135
Tale på plenarmødet i Moskva-sovjetten 20. november 1922 s. 138
Om monopolet på udenrigshandel (1922) s. 147
Brev til kongressen (1922) s. 151
Dagbogsblade (1923) s. 167, g. udg. bd. 12 s. 246
Om kooperationen (1923) s. 171, gi. udg. bd. 12 s. 253
Om vor revolution (1923) s. 180, gi. udg. bd. 12 s. 263
Hvordan vi skal reorganisere arbejder- og bondeinspektionen (1923) s. 184, gi. udg. bd. 12 s. 268
Hellere mindre, men bedre (1923) s. 189, gi. udg. bd. 12 s. 275

BIND 16

Om boykotten (1906) s. 13, gi. udg. bd. 4 s. 177
Erobret og bogført (1909) s. 21, gi. udg. bd. 10 s. 156
Arbejdernes stat og partiugen (1919) s. 24, gi. udg. bd. 11 s. 43
Til vore rødarmister (1919) s. 27, gi. udg. bd. 11 s. 46
Brev til Tula-arbejderne (1920) s. 28, gi. udg. bd. 11 s. 294

REGISTER

 

-End-