REVOLUTIONÆRE VISIONER ANNO 2005

Af B.C. Andersen

1. maj udkom REVOLUTIONÆRE VISIONER - en ny debatbog på Oktober Forlag. Den rummer 8 bud fra forskellige forfattere på en anden verdensorden end den herskende – og afsluttes med en rundbordsdiskussion mellem forfatterne:
Patrick Mac Manus, Torkil Lauesen, Raymond Swing , Henrik Stamer Hedin, Klaus Riis, Ron Ridenour, Jacob Graack og Jonas Olsen, og Ulrik Sebastian Kohl.

‘Gud fri os for dem der tror
mens deres had trækker blodige spor...

Når de undertrykte dør af sult
er det et udtryk for himlens vilje...'

Sådan sang Jomfru Ane Band i 1982 — noget er rykket nærmere siden da.
Den kristne fundamentalisme - En hellig treenighed af racisme antikommunisme og fascisme. I Den Ny Verdensordens Vaterland USA, fysisk repræsenteret ved præsident Bush og hans sortskjortede slæng i Det Hvide Hus, Pentagon, rustnings- og olieindustrien, og i strategisk alliance med det zionistiske Israel, der længe har ført an i et fælles jødisk/kristent fundamentalistisk korstog mod islam, der skal skaffe Lebensraum på det palæstinensiske folks bekostning, gennem aggression, ulovlig besættelse, fordrivelse og etnisk udrensning.

Den Ny Verdensorden, dens strategi, er råddent hjernespind udklækket i reaktionens allersorteste sort-skoler og lukkede logeselskaber, bagmændene er rustningsmonopolerne og oliekoncernerne — Bush kan. som Hitler, med rette sige: ”Millioner står bag mig”. Hitler - Millioner af REICHSMARK, Bush - Millioner af DOLLARS, YEN, EURO.
Men fascismens ansigt i Guds eget Vaterland USA, er ikke et overskæg, heilende JungFraus, rødmossede Lederhosen eller en syltetøjspisende dansk Bukse-Marius for den sags skyld.

Efter 11. september og flyene mod World Trade Center er der gennemført en massiv undergravning af de såkaldte demokratiske rettigheder - i USA, Danmark, verden over.
Den folkelige modstand, de undertrykte og arbejderklassens kamp, kriminaliseres med midler, og i et omfang, der ikke er set anvendt så systematisk som i det tredie: rige.

I 1935 sagde Georgi Dimitrov:
“Fascismen ved magten er finanskapitalens mest reaktionære, mest chauvinistiske, mest imperialistiske elementers åbne terroristiske diktatur... Fascisme spiller rollen som kontrarevolutionens spydspids, som hovedanstifteren af den imperialistiske krig.”

Den Ny Verdensorden, har sat IJSA-imperialismen i en position, hvor USA er hævet over og unddraget international lov, hvad USA gør er ubestrideligt rigtigt og retfærdigt.
- “De som ikke er med os, er imod os... Og mä tage konsekvensen.”
USAs ny verdensorden - PAX AMERICANA - og såkaldte krig mod terror er en global statsterrorisme og krig vendt mod verdens undertrykte og arbejderklassen.
Med en demagogi, bedre end Dr. Goebbels', er verden svøbt i et tykt tæppe af løgn og bedrag, så Den Ny Verdensorden i “frihedens”, “demokratiets”, og “menneskerettighedernes navn” kan føre sin totale krig mod verdens folk.
Den Ny Verdensorden. er resultatet af Sovjetunionens sammenbrud, den kolde krig, murens fald - og et midlertidig tilbage slag i klassekampen.

Klassekampens historie er den ene klasses kamp mod den. anden, den ene klasses sejr over den anden, eller de kæmpende klassers fælles undergang , som Karl Marx formulerede det.

Det midlertidige tilbageslag i. klassekampen synes at have medført, at dele af den såkaldte venstrefløj har opgivet ævred, mange synes at have ladet sig tromle ned af den mere aggressive form for kapitalisme, der har udviklet sig efter murens fald.

Ramt af tvivl og skuffelse har nogle ligefrem mistet tilliden og troen på arbejderklassen (hvis de da nogensinde har haft den), på alle undertryktes frigørelse og fremtid - på Socialismen.

De er endt op med hver deres navlepilleri, og i stort opsatte artikler i reaktionens aviser, hvor de, én efter én., afsværger deres idealer og visioner om en bedre verden.

Andre, måske nok forrevne af udviklingen de seneste år, men. stadig med idealer og visioner, knytter an til den globale modstandskamp, der vokser frem, stærkere og stærkere, mod Den Ny Verdensorden.

Ni skribenter, alle aktive på den danske venstrefløj, giver i bogen REVOLUTIONÆRE VISIONER hver deres bud på, hvordan verden og Danmark kunne være.
Ikke siden 2ooo, hvor Arbejderpartiet Kommunisterne udgav sit program 'Manifestet for et socialistisk Danmark', er der forsøgt opstillet en revolutionær vision, og forsøgt vist et revolutionært perspektiv og alternativ.

Forfatterne: Patrick MacNanus, Torkil Lauesen, Raymond Swing, Henrik Stamer Hedin, Klaus Riis, Ron Ridenour, Ulrik Kohl, Jonas Olsen og Jacob Graack, er fælles om troen på, at verden kan blive bedre, at kampen for en bedre verden er mulig, og ikke mindst at den er livsnødvendig.

Man kan være mere eller mindre enig i den enkelte forfatters bidrag til bogen, men REVOLUTIONÆRE VISIONER er en vigtig bog for den, der i trods og modstand mod Den. ny Verdensorden stadig bærer på drømmen om en bedre verden.

En verden, der kun kan være socialistisk, og som forudsætter, at man sammen med andre, undertrykte og arbejderklassen, forener sig, erobrer den politiske magt, ophæver den private ejendomsret, organiserer samfundet på basis af fælleseje..

For kun socialismen kan gøre en ende på krig og alle årsager til krig, afskaffe sult og elendighed, udbytning og undertrykkelse.

Kun socialismen kan stoppe naturens ødelæggelse og rovdriften på verdens ressourcer. Med socialismen sikres ikke bare menneskeheden kollektiv frigørelse. Socialismen sætter det enkelte menneske fri -
Virkelig frihed, demokrati og menneskerettigheder kan kun opnås, når arbejderklassen, gennem revolution, erobrer magten, afskaffer kapitalister og monopoler, og opbygger en anden verden, en socialistisk verden.

Klaus Riis afslutter sit bidrag i bogen:
“Den revolutionære vision skal ikke blot udtænkes. Den skal gennemføres. I dette århundrede, af den store globale besiddelsesløse klasse, med revolutionære og revolutionære partier i spidsen, der er på højde med og lidt foran deres tid.
Menneskesamfundets udviklingshistorie stiller sine konkrete opgaver og vil først for alvor gå videre fremad, når de er blevet løst.”

REVOLUTIONÆRE VISIONER i kampen mod Den Ny Verdensorden er vigtig. Den sætter fokus på væsentlige problemstillinger, vi som revolutionære står over for i kampen for en bedre verden, og den fortjener at blive læst og debatteret.

REVOLUTIONÆRE VISIONER
Red. Raymond Swing, Ron Ridenour og Torkil Lauesen
Foreningen Oktober Forlag.
232 sider.
Fås i Oktober Bogbutikker til tilbudspris: 100 kr.

- End -