REVOLUTIONÆRE VISIONER

Red. Raymond Swing, Ron Ridenour og Torkil Lauesen  

UDKOMMER 1. MAJ 2005

  Ved hjælp af otte selvstændige essays søger REVOLUTIONÆRE VISIONER at lodde bredden og dybden i ønsket om 'en anden verden', som hundredtusinder verden over har demonstreret for.

Bogens essays spænder vidt og kan ikke samles under en hat. Forfatterne har forskellige ståsteder på venstrefløjen, og det er personlige bud på en anden fremtid. Men de er enige i, at en 'anden verden' er mulig og nødvendig for overlevelse.

I stedet for kun at være kritisk mod den herskende orden, søger bogens forfattere at formulere visioner for den verden, de gerne vil leve i.

Bogen afsluttes med en rundbordsdiskussion mellem forfatterne:

Patrick Mac Manus, Torkil Lauesen, Raymond Swing , Henrik Stamer Hedin, Klaus Riis, Ron Ridenour, Jacob Graack og Jonas Olsen, og Ulrik Sebastian Kohl.

232 sider. Boghandlerpris 160 kr.

- End -