Kuponklippere

 

KUPONKLIPPERE var et godt rammende udtryk, anvendt af kommunister i tredivernes benhårde klassekamp for at afsløre kapitalismens væsen og rolle. Profit avler endnu mere profit, aktieejernes kapitalgevinster vælter ud over alle bredder uden at der røres en finger. Den hårdkogte udbytning står arbejderne model til, og det samfundsnyttige og også samfundsmæssige daglige arbejde - kommer slet ikke det alene værdiskabende arbejdende folk til gode, men forsyner en forsvindende lille snylterklasse til uhørt overflod.

Endnu hen mod årtusindskiftet er vi ikke sluppet af med den uhumske overklasse. I fuld offentlighed meddeles det nu, at koncernen A.P. Møller har Den Danske Bank som sit utroligt givtige guldæg. Analysefirmaet Dansk Aktie Analyse anslår bankgevinsten til mere end 2,1 mia. kr. siden 1992. Rollen som storaktionær i banken har tilført A. P. Møller en skjult milliardgevinst i kursstigninger, der alene svarer til næsten tre års indtjening fra gruppens samlede olieproduktion i Nordsøen.

DERMED HAR GULDFUGLEN Den Danske Bank efter alt at dømme været den mest profitable enkeltinvestering i nyere tid. Baggrunden for den skjulte milliardgevinst er, at A. P. Møller har tillagt sig den forsigtige vane aldrig at regulere værdien af sine aktieinvesteringer, når kurserne stiger. Derimod bliver værdien prompte nedskrevet, hvis aktierne bliver mindre værd, end A. P. Møller har betalt ved købet. Den praksis er ikke noget særsyn i storindustrien. Til gengæld er det yderst sjældent, at ‘forsigtigheden’ munder ud i et så uhyggeligt skævt billede af det økonomiske ‘helbred’ som i tilfældet A. P. Møller. Er den antagelse korrekt, at rederiet reelt ejer op mod 28 % af Den Danske Bank, direkte og indirekte - ja, så vokser den skjulte gevinst på aktieposten til over syv mia. kr.

For at det ikke skal være løgn er det selvforherligende og ‘nationale’ danske gigantrederi blevet begunstiget af sit omfattende net af industriselskaber, hvor man rent ud sagt fusker med underdrevne (læs: skjulte) regnskabsføringer. Som følge heraf kan afsløres at A. P. Møller-gruppens overskud i disse selskaber i 1998 har været 1,3 mia. kr større end de 400 mio. kr., gruppen havde ‘indtægtsført’ som udbytte. Det er fandme så groft at udbyttet – rovet - dermed i 1998 var reelt næsten 50 % ‘bedre’ end det svineri af ‘overskud’ på 2,9 mia. kr., som A. P .Møller-gruppen rapporterede.

De begærlige, men mindre kloge kuponklippere (aktionærer) får ikke øje på den smarte, mere kloge . . .

DERKNYTTER sig forresten en pikant forhistorie til ‘mastodontrederiet’, idet lands- og stamfader statsminister Stauning solgte koncessionerne til Nordsøens undergrund til A. P .Møller for en krone - een krone - naturligvis symbolsk - og det vakte dengang stor beundring hos borgerskabet. Th. Stauning udtalte dengang til offentligheden, at Arnold Peter Møller var en virkelig 'ærlig' dansk mand, som kun havde tanke for samfundets gode fremtid.

Kommunisternes dagblad Arbejderbladet skrev selvfølgelig sandheden: at denne ‘seance’ var et levende udtryk for socialdemokratiets sammenvoksen med kapitalismen.

Under den nylige forherligelse af Mærsk McKinney Møller i TV og borgerpressen (Aktuelt inklusive) kunne formanden for Aktive Modstandsfolk Frede Klitgård oplyse, at omkring 6000 af de første danske mod-
standskæmpere var søfolkene, som under besættelsen sejlede med de allieredes skibe på livsfarlige togter i kampen for Danmarks frihed, og hvoraf mange omkom på havet for de tyske ubådes torpedoer. Sømandsenkerne herfra har aldrig modtaget trøsterig erkendtlighed og erstatning som ’nådegave’ fra kuponklipperne.

Forts. næste side

Hvorfor egentlig ikke? Sejlede A. P Møllers skibe da ikke i frihedskampen?? Næ, såmænd, for et stort antal af koncernens skibe lå bl. a. i New York, opankrede - og på trods af kraftige henstillinger fra allierede myndigheder om at stille dem til rådighed for krigen mod nazisterne, så fandt Møller- rederiet det mere ‘redeligt’ at lade skibene komme i beslaglæggelse af amerikanske myndigheder. Tanken (ikke skibstanken) var jo så ligetil: ‘der kommer en dag efter denne’ og dét lige meget, hvem der vandt krigen - så var det dog bedre at have profitincitamentet intakt - så op i r . . . . med Danmarks Frihedskamp. Havde landsfader Stauning ikke ret (for den krone), at Møller var skam en ''ærlig dansk mand'?

SAMME STAMFADER Stauning udtalte under besættelsen, ‘da verden var slået af beundring over de store tyske sejre’, at Danmark under de nye forhold måtte tilpasse sig en fornuftig plads i det nye Europa. Ak ja, synderegistret er langt - nu tilpasser Socialdemokratiet sig til EU-monopolkapitalens Europa, som i virkeligheden var Hitlertysklands drøm. . .

Med denne udvikling in mente findes der en såkaldt venstrefløj - et sammenrend af naivistiske VSere, trotskister og gorbatjov-’kommunister’, som bilder sig ind at kunne ‘presse’ Nyrups socialdemokrater til at ændre kurs, al den stund det ser ud til, at løbet er kørt. Selv Møller-kapitalismen kan man få til at vakle - for sammenrendspartiet Enhedslisten har fået en fidus: man opretter simpelthen en ‘kuponklipperforening’ af ’kritiske aktionærer’. . .

Omgående fik ‘kritikerforeningen’ foræret en A. P. Møller-aktie – og rederen kunne modtage stående applauser fra de øvrige aktionærer, mens Frank Aaen kom i fjernsynet. Successen vil gentages næste år.

Der findes nok af ’nyttige idioter’ på venstrefløjen, -kanten eller –randen. Nogle skal levere et revolutionært anstrøg til de reformistiske flovser. Der bliver nok at tage fat på for arbejderklassens kommunistiske parti, som er på vej. Nok at gøre i klassekampen – og nok at gøre med at afsløre den såkaldte ’venstrefløjs’ middelmådighed og vrangforestillinger. frederik