Den nye sociallov -
en skjult bombe

 

De sociale konsekvenser af den nye sociallov er langt værre end ventet. En række velfærdsgoder, såsom tildeling af hjemmehjælp eller førtidspension, er ikke mere retssikrede, de beror på skøn, klagemulighederne forringes, mens privatisering og brugerbetaling får et kraftig skub bagi, det tredie arbejdsmarked cementeres, men den værste svinestreg begås nok mod de aktiverede bistandsmodtagerne...

 

Den nye sociallovgivning blev fremstillet som et epokegørende fremskridt for folk på overførselsindkomster. Bistandsmodtagerne skulle alle aktiveres, yde en indsats for den hjælp, de modtog, og kun de folk, der var virkeligt trængende, skulle have krav på hjælp. Altsammen for folks egen skyld, naturligvis.

En automatisk tildeling af bistandshjælp , førtidspension, efterløn mv., medvirkede til at passivere folk. Folk på overførselsindkomst blev frastjålet ansvaret for deres eget liv, forklarede en dybt bekymret socialminister med en fortid i partiet VS.

Den menneskeligt nedværdigende passive hjælp skulle fremover afløses af en aktiv socialpolitik, der kunne få folk på benene igen og give dem selvtilliden tilbage, lød det smukt fra Karen Jespersen: Med så megen troværdighed og social medfølelse i stemmen, at man næsten måtte tro på de lokkende socialdemokratiske løgne.

Sandheden bag socialministerens ordgyderi

Den socialdemokratiske socialministers optræden som de fattiges værner viste, at hun har talent som skuespiller. Den socialdemokratisk ledede regerings formål med at erstatte den gamle bistandslov med den nye, "aktive sociallovgivning" kom ikke frem i dagslyset:

*Tilpasning af den danske socialpolitik til EU,

*Cementering og udvidelse af det tredie arbejdsmarked uden faglige rettigheder og overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår og

*Øget privatisering og brugerbetaling

*Skrotning af gældende retsgarantier for socialhjælp/retskrav på hjælp

De arbejdsløse - bistandsmodtagere som understøttelsesberettigede - skal udnyttes som løntrykkere og billig arbejdskraft. Arbejde på slavelignende.vilkår. Lønnen og arbejdstid dikteres af staten, og mulighederne for at sige nej til aktiviseringstilbud eller klage over utålelige arbejdsforhold er minimale. De gældende overenskomster for det fagområde, man ansættes indenfor, omfatter ikke de aktiverede.

.Det offentlige system skal ikke automatisk yde folk den nødvendige bistand. Hvis de kan, skal de arbejde for bistanden - aktiviseres. For de mennesker, der ikke kan aktiveres, som pensionister, handicappede, totalt nedslidte på arbejdsmarkedet mv., skal bistandens omfang vurderes nøje. I hvert enkelt tilfælde. Af sagsbehandleren. Ofte uden muligheder for at anke dommen.

De ældre skal kun kunne modtage hjemmehjælp til rengøring, indkøb mv., hvis de er helt ude af stand til at klare sig selv. Hvis de har en mindre procentdel af deres førlighed tilbage, må de selv sørge for at gøre rent og købe ind eller betale for at få hjælp. helt ude af stand

Et budskab, som kommunerne har fattet. Der er kommet fuld gang i forringelserne af hjemmehjælpen. Med nedskæring af den hjælp, de ældre modtager, privatisering og indførsel af brugerbetaling.

Kommunerne har også fattet budskabet om, at førtidspensionering kun er for folk, der er totalt nedslidte på arbejdsmarkedet. Hvis ryggen ikke er helt ødelagt af hårdt arbejde, skal de kommunale beskæftigelseskonsulenter nok sørge for at finde dig et skånejob til dig. Andelen af nedslidte arbejdere, der tildeles førtidspension, er i dag stærkt faldende.

En udvikling, der er skruet op på fuld kraft frem. Bremseklodserne er blevet fjernet med den aktive sociallov, der er skræddersyet til endeligt at harmonisere de sociale forhold i Danmark til EU-niveau.

Brutal øretæve til aktiverede bistandsmodtagere

Konsekvenserne af den nye sociallovgivning, der d. 1. juli afløste bistandsloven, blev fortiet på det groveste. Den åh så velmenende socialminister, Karen Jespersen, afværgede enhver kritik, den socialdemokratiske ledelse af fagbevægelsen forholdt sig tavs, oppositionen til højre og venstre i Folketinget var lige passive.

Og de folk, der rammes direkte på pengepungen blev holdt hen i uvidenhed. Der er tale om en svinestreg mod de fattigst stillede uden sidestykke.

Det blev ikke oplyst til de titsusindvis af aktiverede bistandsmodtagere over 26 år, at de ville miste fra 600-1800 kr. Ikke om året, men om måneden. At stakkevis af bistandsmodtagere ville få deres tilværelse lagt i ruiner, når det "løntilskud", som de modtager, når de er i aktivering modtager, med et slag sættes ned med over fem kr. i timen Fra 15,36 kr. til 10,24 kr.

"Lønnen" for en bistandsmodtager i arbejde er nu bistandshjælpen plus 10,22 kr. i timen, mens arbejdstiden ligger på 37 timer, hvilket svarer til en fyrstelig løn af 53 kr. i timen, godt 20 kr. under den overenskomstmæssige timeløn, uanset om man er aktiveret som, dvs. arbejder som, pædagogmedhjælper i en daginstitution eller på et beskæftigelsesprojekt oprettet specielt for bistandsmodtagere.

Hvor mange, det her og nu drejer sig om på landsplan, er ikke opgjort endnu, men alene i Odense Kommune er der 1427 bistandsmodtagere over 25 år i aktivisering. de fleste får først med bistandsopgørelsen for juli at vide, at de sættes kraftigt ned i "løn" (aktiviseringsydelse).

Oveni kommer endog, at samtlige de indtægter, bistandsmodtagerne modtager som aktiviserede, herunder beskæftigelsestillægget - de 10,24 kr. i "løntilskud" i timen - fremover betragtes som "løn", og dermed indgår i beregningen af "netto-ydelsen" - også kaldet "netto-indtægten", der kunstigt sættes kraftigt i vejret.

Da den særlige støtte til aktivisering , der bevilges til folk med høje boligudgifter, er direkte afhængig af "netto-indtægten" , kan "indtægtsstigningerne komme til at koste adskillig hundrede kr. om måneden.

Godt 15 pct. af bistandsmodtagerne får ifølge Odense Kommune særlig støtte. De får i særlig grad deres økonomi slået i stykker med alvorlige sociale konsekvenser som følge.

Bistandsmodtagere på
barrikaden

Vreden over regeringens beskidte behandling af bistandsmodtagerne ulmer landet over, og de første reaktioner mod den nye bistandslov har fundet sted.

Foran Christiansborg Slotsplads demonstrerede en stor gruppe bistandsmodtagere d. 1. juli - dagen for lovens ikrafttrædelse - mod den nye sociallov. De kommunale myndigheder kan forvente et væld af klagesager fra aktiverede bistandsmodtagere, der anklager kommunerne for løftebrud, og flere steder er der blevet taget initiativ til at starte en protestbevægelse for bistandsmodtagere.

- Det er en kendsgerning, at den danske, socialdemokratisk ledede fagbevægelse ikke varetager bistandsmodtagernes eller de øvrige arbejdsløses interesser. LO har derimod enten forholdt sig yderst passivt eller støttet den socialdemokratisk ledede regerings frontalangreb på de arbejdsløses rettigheder, EU-tilpasningen af social- og arbejdsmarkedspolitikken og opbygningen af det tredie arbejdsmarked, fastslår Klaus Riis på vegne af Oktober..

- Der er behov for en organisering af bistandsmodtagerne. Bistandsmodtagerne er arbejdsløse andenklasses arbejdsløse. Der er ingen faglige organisationer, der vil kæmpe aktivt for deres interesser. Erfaringerne har vist, at fagbevægelsen som helhed mener, at det ikke er deres opgave at kæmpe for deres arbejdsløse medlemmer eller de ledige, der er på på bistand.

Nu er der igen tale om at danne en fagforening for bistandsmodtagere. Det har været på dagsordenen før. Men det er langtfra nogen nem sag at danne en fagforening, der er åben for alle ledige samt politisk uafhængig af Socialdemokratiet og LO. Men det er uundgåeligt at sådanne initiativer dukker op de fleste forsvinder hurtigt igen netop fordi ingen forsvarer bistandsmodtagernes interesser, og fordi det har vist sig, at snakken fra fagforeninggernes side om at organisere kampen for de arbejdsløses interesser er blevet ved snak.

At organisere sig er nødvendigt og positivt. Og kommunisterne og de fagoppositionelle kræfter må seriøst diskutere, hvordan denne enorme gruppe af arbejdsløse uden rettigheder organiserer sig - i samarbejde med andre gode faglige og politiske kræfter.

 

Mo/Od

 

Til oktobers Forside

TAK !