.*
Marxistisk bibliotek

Karl Marx
Karl Marx 1839

Tekster på dansk

Tekster på engelsk

Marx-Engels tekster

 

 

 

Karl Marx (1818-83) anbragte socialismen på videnskabeligt grundlag som dens første geniale teoretiker og som den største skikkelse i den internationale arbejderbevægelse i sidste halvdel af det 18. århundrede, sammen med vennen og kampfællen Friedrich Engels grundlæggeren af arbejderklassens selvstændige revolutionære parti som global strømning.

Marx-Engels: Tekster - Materiale

_________________________________________________________________________________________