Marxistisk bibliotek

 

 

 

Friedrich Engels

Anti-Dühring
(PDF af Per Hørning) I Bogen præsenterer Engels marxismen i en enkel og let forståelig form.

Arbejdets rolle ved abens forvandling til menneske
(PDF af Per Hørning) Fra Marx-Engels Udvalgte skrifter.

Naturens dialektik
(PDF af Per Hørning) Det ufærdige værk »Dialektik der Natur«, oversat af Carlo H. Hansen.

Familiens, privatejendommens og statens oprindelse
(PDF af Per Hørning) skrevet i 1884 og betegnes af Engels selv, som et testamente over de undersøgelser som Marx – og Engels – bygger deres materialistiske historieopfattelse på.

Teksterne af Engels fra marxister-dk:
Kommunismens grundsætninger
1847 (I uddrag)

'Kapitalen' af Marx
1868

Om autoritet
1874

Arbejdets rolle ved abens forvandling til menneske
1876

Indledning til "Naturens dialektik"
1875-76

Socialismens udvikling fra utopi til videnskab
1877

Anti-Dühring 
1878

Tale ved Karl Marx' grav
1883

Familien, Privatejendommen og Statens oprindelse 
1884

Ludwig Feuerbach og den klassiske tyske filosofis udgang
1886