Foreningen Oktober

tager selvstændige politiske og kulturpolitiske initiativer - og er samtidig en støttekreds til Oktober Forlags virksomhed og til Kommunistisk Politik.

Forum
Nyheder - Debat
Anti Coca Cola
Carl
- et stridsskrift

På nettet redigerer Foreningen Oktober
sit Forum for debat, nyheder, tips mm.
samt den globale udsigtspost Anti Coca Cola
Den udgiver også det elektroniske stridsskrift Carl.
Alle kan modtage Foreningen Oktobers nyhedsbrev
med aktiviteter, arrangementer og nyt ved at tilmelde sig her

I

Landsadresse:


FORENINGEN OKTOBER
Egilsgade 24 kld.
2300 København Ø

Tlf. 35 43 49 50
e-mail foreningen_oktober@yahoo.dk

Giro:
Foreningen Oktober Forlag
Giro 1-663-4271


Der har længe manglet en organisering til at fremme nutidens komplicerede og mange-facetterede kulturkamp - som samtidig slår vagt om den revolutionære og kommunistiske bevægelses traditioner. Ikke mindst dens righoldige litteratur og kunst.

"Globaliseringen" og den amerikanske kulturimperialismes stadig større tryk og dominans har skabt en situation, hvor arbejderklassens kunstnere og forfattere og dens kultur i det hele taget - er blevet næsten usynlig.
Individualiseret og atomiseret.
Denne situation skal der gøres noget ved.


Bestyrelsen for Foreningen Oktober


Lisbet Nielsen, København
Jørgen Buch, maler, København
Gül Aydin, København
Charles Busk Jensen Fenger, fortæller, Odense
Gerd Berlev, København
Klaus Riis, Oktober Forlag, København


Kontingent for medlemskab er 20 kr. årligt

Personligt abonnement på Kommunistisk Politik betyder automatisk og gratis medlemsskab af Foreningen Oktober.
Foreningens medlemmer
opfordres til at indbetale kontingent og støttebidrag til

Foreningen Oktober Forlag
Giro 1-663-4271

- End -