.*
Marxistisk bibliotek

 

 

 

J.V. Stalin

Henvendelse til folket 9. maj 1945

Kammerater! Landsmænd!

Den store dag, sejren over Tyskland, er kommet. Det fascistiske Tyskland, der er tvunget i knæ af Den Røde Hær og vore allieredes tropper, har erklæret sig for overvundet og har kapituleret uden vilkår.

Den 7. maj blev en foreløbig kapitulationsprotokol underskrevet i Reims. Den 8. maj underskrev repræsentanter for den tyske overkommando, i nærværelse af repræsentanter for de allierede troppers hovedkvarter og sovjettroppernes øverste hærledelse, i Berlin det endelige kapitulationsdokument, der trådte i kraft den 8. maj klokken 24.

Vi kender de tyske magthaveres ulvevaner og ved, at de regner traktater og overenskomster for papirlapper. Vi har derfor ingen grund til at tro dem på deres ord. Imidlertid, i dag til morgen er de tyske tropper i henhold til kapitulationsdokumentet i massevis begyndt at nedlægge våbnene og overgive sig til vore tropper. Det er allerede noget andet end en lap papir. Det er en virkelig kapitulation af Tysklands væbnede styrker. En gruppe tyske tropper i Tjekkoslovakiet nægter ganske vist stadig at kapitulere. Men jeg håber, at det vil lykkes Den Røde Hær at bringe dem til fornuft.

Nu kan vi med fuld ret erklære, at den historiske dag er kommet, hvor Tyskland er definitivt knust, den dag, da vort folk vandt sin store sejr over den tyske imperialisme.

De store ofre, vi har bragt for vort fædrelands frihed og uafhængighed, vort folks utallige afsavn og lidelser i krigens løb, det anspændte arbejde, der i baglandet og ved fronten er ofret på fædrelandets alter, har ikke været forgæves og er blevet lønnet med en fuldstændig sejr over fjenden. De slaviske folks århundredlange kamp for deres tilværelse og deres uafhængighed er sluttet med en sejr over de tyske okkupanter og det tyske tyranni.

”Folkenes frihed” og ”fred mellem folkene” vil fra nu af stå skrevet på den store fane, der skal vaje over Europa.

For tre år siden erklærede Hitler offentligt, at det var hans opgave at sønderlemme Sovjetunionen og fratage den Kaukasus, Ukraine, Hviderusland, Baltikum og andre områder. Han erklærede direkte: ”Vi vil tilintetgøre Rusland, så at det aldrig mere kan rejse sig.”

Det var for tre år siden. Men Hitlers vanvittige ideer skulle ikke gå i opfyldelse; krigens gang gjorde dem til skamme. I virkeligheden er der sket det stik modsatte af det, hitleristerne fantaserede om. Tyskland er fuldstændig slået. De tyske tropper kapitulerer. Sovjetunionen fejrer sejren, selvom den hverken agter at sønderlemme eller tilintetgøre Tyskland.

Kammerater! Den store fædrelandskrig er endt med vor fulde sejr. Krigens periode i Europa er forbi. En periode med fredelig udvikling er begyndt. Tillykke med sejren, mine kære landsmænd.

Ære være vor heltemodige Røde Hær, der forsvarede vort fædrelands uafhængighed og har vundet sejr over fjenden!
Ære være vort store folk, sejrherrefolket!
Evig ære til de helte, der faldt i kampen mod fjenden og gav deres liv for vort folks frihed og lykke!

Fra STALIN: Sovjetunionen i krig, Forlaget Tiden, København 1945, s. 151-152.

Overført til Internettet af Carsten Kofoed, 9. maj 2005.

- End -