Dansk krigsdeltagelse er dansk krigsforbrydelse

Af Dorte Grenaa

medlem af koordinationsgruppen i INGEN KRIG MOD IRAK og af ledelsen af STOP TERRORKRIGEN

Formand for Arbejderpartiet Kommunisterne (APK)

Det er sket et ryk - mange flere folk begynder at handle for at være med til at stoppe krigen. Bekymringen, modstanden har været der hele tiden, men også blandet op med fortrængning og følelsen af afmagt. Nu tager folk stilling, snakker højt om det - med hinanden, på gaden, på skoler, hvor de unge laver anti-krigskomiteer, på fagforeningsgeneralforsamlinger, hvor der begynder at blive vedtaget anti-krigsudtalelser. Kreative ideer, vilje og handling smelter sammen - spontane aktioner, små og store demonstrationer kommer til udfoldelse.

Dorte Grenaa taler for INGEN KRIG MOD IRAK ved de københavnske skoleelevers demonstration på Rådhuspladsen 20.02.03
Klik og forstør

Vi lever i sorte dage, hvor Bush, Powell, Blair og Fogh tramper rundt for at få udløst den storkrig, de har iscenesat, og som så få tror på vil stoppe med Irak: Der er en udbredt følelse af at noget må der gøres: DETTE MARERIDT MÅ STOPPES!
Men livsbekræftende og fremtidsforjættende er den energi og dynamik - den understrøm - der baner sig vej i den ny antikrigsbevægelse.

De store internationale anti-krigsdage har deres særlige betydning - at vide at vi er der sammen med mennesker over hele kloden, at vi er sammen om at tage et medansvar for at hindre en katastrofal udvikling med USA's og imperialismens nye Verdensorden. Den 15. februar var den største nogensinde: EN HEL VERDEN MOD KRIGEN OG KRIGSANSTIFTERNE! En dag hvor vi skabte historie!

Vi har som danskere et særligt ansvar for vores eget land, og hvad det bedriver i verden. Vi har set, at Fogh og Co. har sluttet sig til det internationale krigsparti med USA og Bush i spidsen, der vil udløse en kriminel krig, der klart overtræder folkeretten.

DANSK KRIGSDELTAGELSE ER DANSK KRIGSFORBRYDELSE. Også hvis det lykkes USA at få gennemtrumfet en krigsresolution i Sikkerhedsrådet. Allerede i dag deltager danske soldater og F16-fly i besættelsen af Afghanistan og kaster under amerikansk kommando bomber, som dræber civile. Dansk medvirken i en krig mod Irak, med eller uden en resolution fra FNs Sikkerhedsråd, vil være en krigsforbrydelse, strafbar og i strid med FNs Charter. Det forbyder udtrykkeligt krig, når der ikke foreligger en aggressionstrussel. Det er absurd at påstå at Danmark trues af Irak. Og 'præventive krige', som nu er et centralt begreb i Bush's milkitærdoktrin, er åbenlyst i strid med international lov.

Bl.a. Socialdemokraterne har erklæret sig for dansk krigsdeltagelse, bare det sker med en Sikkerhedsrådsresolution i hånden. Men der kan opstå en situation, hvor Sikkerhedsrådet selv overtræder FNs charter og giver grønt lys for en aggressionskrig. Det er det, Bush og Blair ønsker - men det vil ikke gøre det til en berettiget eller legitim krig. Det vil derimod betyde, at også FN vil miste al legitimitet i folkenes øjne. Socialdemokraterne og flertallet af folketingspartierne skal ikke have lov til at dække sig ind bag FNs autoritet, bare USA får vredet armen om på Sikkerhedsrådet. Det er både fejgt og ynkeligt.

Bush og Blair VIL have krig. En krig for at vinde kontrol med den irakiske olie og for at beherske og nyopdele Mellemøsten.
Kommer krigen, vil den slå verden med rædsel. Pentagon har forberedt et bombemareridt fra den første dag. Hundredtusinder af mennesker vil dø. Krydsermissiler og bomber i et omfang, der aldrig tidligere er set. Med en sprængkraft de første dage, som overgår atombomberne i Hiroshima og Nagasaki.

Kommer krigen, vil vi fortsætte modstanden - og gøre den stærkere! Vi opfordrer elever og uddannelsessøgende til at stoppe undervisningen og protestere og aktionere. Vi opfordrer arbejderne til at vise modstand i handling. Vi opfordrer til blokade og aktioner mod alt hvad der understøtter krigen, og ikke mindst mod dødens kræmmere: firmaer som A.P. Møller, der spinder guld på både blod og olie. Vi opfordrer de unge, der sendes i krig, til at nægte at være med.
Bliver krigen en realitet - så lad os gøre den til et nederlag for krigsanstifterne, for fredens fjender!

Den kan stadig stoppes!
Lad os stoppe vanviddet!

Dorte Grenaa er medlem af ledelsen af STOP TERRORKRIGEN og af koordinationsgruppen i initiativet INGEN KRIG MOD IRAK.
Formand for
Arbejderpartiet Kommunisterne (APK).