Presseudtalelse fra OKTOBERs stiftende landsmøde

OKTOBER en ny partiforberedende kommunistisk organisation

Lørdag den 23. August afsluttedes stiftelsen af OKTOBER en ny landsdækkende, partiforberedende kommunistisk organisation på en konference i København, der har vedtaget politisk grundlag, vedtægter og valgt landsledelse.

OKTOBER har som sit mål og hovedopgave at medvirke til at skabe de ideologiske, politiske og organisatoriske forudsætninger for stiftelsen af ét stærkt kommunistisk parti i Danmark.

Skabelsen af et stærkt kommunistisk parti på marxismen-leninismens grund er en forudsætning både for at arbejderklassen og det store flertal kan forsvare sig mod den kapitalistiske offensiv og for at bane vejen til et socialistisk Danmark.

I forbindelse med, at dette parti stiftes, nedlægges OKTOBER.

OKTOBER udspringer af den særlige situation i den kommunistiske bevægelse i Danmark.

Den er en direkte konsekvens af en række eksklusioner og et politisk brud i DKP/ML som har ført til, at omkring 30 pct. af partiets medlemmer ved den 7. Kongres i foråret nu står udenfor dette parti.

På trods af tilbageslag og vanskeligheder i forhold til bestræbelserne for at samle de danske kommunister i et stærkt parti, er dette den mest påtrængende opgave, der må løses.

OKTOBER har påbegyndt udsendelsen af et 14-dages blad Kommunistisk Politik og forbereder udgivelsen af et teoretisk tidsskrift for hele den kommunistiske bevægelse i Danmark. OKTOBER støtter det nystiftede Oktober Forlag, som har påtaget sig en omfattende udgivelsesvirksomhed af marxistisk, progressiv og antifascistisk politisk litteratur og kunst og kultur.

OKTOBER vil yde sine bidrag til at styrke modstanden mod kapitaloffensiven, mod EF-Unionen og for at sikre et Nej ved den kommende folkeafstemning, for at imødegå den statsstøttede vækst af fascisme og nazisme og dansk deltagelse i militære eventyr overalt i verden. Danmark skal ud af NATO og EU.

OKTOBER arbejder for at udvikle klassekampslinjen i fagbevægelsen og de folkelige bevægelser. Dens medlemmer er aktive i og støtter Folkebevægelsen mod EF-Unionen, Folkebevægelsens Ungdom, Rød Ungdom, Folkebevægelsen mod Nazisme og en lang række andre progressive og kæmpende organisationer og bevægelser.

OKTOBER kontaktes på følgende adresse:

OKTOBER

Willemoesgade 58E,

2100 København Ø.

Tlf./fax 35 43 49 50.

RETUR til Forside