1999

Det kommunistiske parti

1919

 

Den partiforberedende kommunistiske organisation OKTOBER gennemførte lørdag den 6. november i København sit årlige landsmøde, det tredje siden stiftelsen i august 97.

Ved samme lejlighed markeredes 80-årsdagen for grundlæggelsen af det kommunistiske parti i Danmark ved et festmøde om aftenen.

 

Landsmødet var præget af følelsen af, at OKTOBER’s opgave står for sin afslutning: Betingelserne for at genstifte arbejderklassens kommunistiske parti i Danmark er ved at være til stede. Som det fremgår af landsmødeudtalelsen herom, aftrykt andetsteds på denne side, vil partistiftelsen finde sted i foråret år 2000.

Dermed vil OKTOBER’s rolle som partiforberedende organisation være opfyldt.

Om forudsætningerne for partistiftelsen

I landsledelsens årsberetning, som blev aflagt af Franz Krejbjerg, der på mødet genvalgtes som OKTOBER’s landssekretær, hedder det: _- Blandt de vigtigste forudsætninger for stiftelsen af et ægte kommunistisk parti – arbejderklassens kommunistiske parti i et givet land – er eksistensen af en marxistisk-leninistisk ledende kerne (en kerne af kadrer); desuden, at processen med samling af de marxistisk-leninistiske kræfter i landet i al hovedsag er afsluttet (sådan, at der ikke eksisterer eller dannes indbyrdes ’konkurrerende’ marxistisk-leninistiske organisationer, og en situation med fraktionalistisk smågruppekamp); og at det kommende parti er i stand til at forholde sig rigtigt og konkret til både den nationale og internationale klassekamp. I det væsentlige er disse betingelser opfyldt gennem OKTOBER’s arbejde.

Programdiskussionerne skal yderligere konsolidere det kommende partis ideologiske, politiske og organisatoriske linje, så det fra sin start bliver en aktiv faktor i den nationale klassekamp og står som en selvskreven del af den internationale marxistisk-leninistiske, kommunistiske bevægelse.

Et særligt vigtigt spørgsmål er organiseringen af hele den marxistisk-leninistiske kommunistiske bevægelse i Danmark i dag: at alle, der hører til i partiet, får mulighed for at deltage i stiftelselsesprocessen og være aktive fra starten – og at der organiseres en stærk sympatisørbevægelse omkring det.

Kommunisterne og klassekampen

Beretningen, som blev enstemmigt vedtaget, understregede, at OKTOBER’s arbejde gennem det sidste år er blevet udviklet væsentligt.

- Stadig i strid modvind har vores organisation sikret sig betydelige politiske fremskridt. De vigtigste er:

Vi har gennemført vores kritiske og selvkritiske analyse af udviklingen i DKP/ML, der førte til det revisionistiske kup, og har dermed for alvor kunnet skue fremad.

Organisationen har formået at engagere sig i klassekampens brændpunkter, hvad der har haft betydning for hele dennes udvikling på landsplan (…)

Ungkommunisterne har stiftet DKU – Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund; og

Vi har udvidet vores forbindelser til den internationale marxistisk-leninistiske kommunistiske bevægelse, i første række med etablering af broderpartiforbindelser med en række europæiske partier og organisationer.

Strejkebevægelsen og de folkelige protestbevægelser er blevet mere omfattende gennem det sidste år, i kølvandet på storkonflikten i 98 og afstemningen omkring Amsterdamtraktaten. Derom taler talrige kampe, de uddannelsessøgendes NU ER DET NOK-kampagne, de massive protester mod forringelser på daginstitutionsområdet i København og mange andre steder osv. deres tydelige sprog. Den socialdemokratiske klassesamarbejdspolitik i kapitalens tjeneste står for skud, og mange søger mod en bevidst klassekampslinje, mod revolutionære standpunkter. Også det er en gunstig omstændighed for genskabelsen af arbejderklassens kommunistiske parti.

Andetssteds i dette nummer af Kommunistisk Politik gengives beretningens afsnit om ’venstrefløjens’ højredrejning.

80-året for DKP: Fremad mod det kommunistiske parti!

I løbet af de kommende måneder fremlægger OKTOBER i bladet Orientering udkast til princip-, handlingsprogram og vedtægter for arbejderklassens kommunistiske parti – og lægger op til en omfattende principdebat.

Det 3. landsmøde vedtog en politisk hovedudtalelse - ’Fælles kamp mod kapitalen’ - samt en række aktuelle udtalelser, som offentliggøres i nærværende nummer af Kommunistisk Politik.

I sin tale på festmødet om aftenen til fejring af 80-året for stiftelsen af DKP understregede Klaus Riis, tidligere formand for DKP/ML, i dag redaktør af Kommunistisk Politik, at den bedste måde at fejre og vise kontinuiteten i den danske kommunistiske bevægelse gennem årene fra det revolutionære DKP, der blev dannet i 1919 og i årtier stod i spidsen for arbejderklassens kamp under krig og forfølgelser, var ved at kaste kræfterne ind i genstiftelsen af arbejderklassens kommunistiske parti i første halvdel af år 2000.

En repræsentant for Tyrkiets Revolutionære Kommunistiske Parti, TDKP, hilste 80-året for DKP’s stiftelse og udtrykte sin glæde over den nylige genetablering af broderforbindelser mellem de tyrkiske og de danske kommunister og deres organisationer. KP