Udtalelse fra OKTOBERs 3. landsmøde

Ikke at forbyde nazi er at gøre sig til medskyldig

Den organiserede nazisme er international - og kampen mod nazi er international.

Overalt tillader magthaverne nazibanderne at manifestere sig og vokse, mens offentligheden beroliges med forsikringer om, at nazismen ikke udgør nogen fare. Det ledsages af et 'principielt' forsvar af nazisternes ytringsfrihed.

Resultatet er, at nazisterne frækt kan anvende terror mod antifascister, der strækker sig fra trusler til bomber og attentater - samtidig med at politiet sættes ind mod antifascistiske demonstranter. I Sverige er dette sket i stor skala. I Danmark har vi set det aldrig opklarede brevbombemord på Henrik Christensen med spor til nazikredse.

Et klart flertal i de nordiske lande kræver forbud mod nazisme - mod nazistiske organisationer, nazistisk propaganda og nazistisk virksomhed. Arbejderklassen og folkene har lært lektien: nazismen er forbrydelse, ikke politik - og skal ikke have en chance til.

Regering og politikere vender ikke kun det døve øre til befolkningen og giver nazi økonomisk støtte: Ved ikke at forbyde nazi gør de sig til medskyldige i den voksende terror!

I Aalborg, på Langeland og i Greve fortsætter befolkningens kamp mod naziborge, nazimarcher og den offentlig støttede naziaktivitet, som det viser sig ved markeringerne af krystalnatten den 9. november landet over.

Folkebevægelsen mod Nazisme spiller en væsentlig rolle i den antifascistiske kamp i Danmark, og OKTOBER støtter dens udvikling til den brede samlende folkelige bevægelse i kampen mod nazisme og fascisme, og dens kamp for at udvikle en fælles platform for den antifascistiske kamp i Norden.

RENS LUFTEN - FORBYD NAZI!