Udtalelse fra OKTOBER’s 3. landsmøde

Nej til ’Europas Forenede Stater’!

Udviklingen af Den europæiske Union hen imod ’Europas Forenede Stater’ skrider hurtigt fremad i overensstemmelse med de europæiske monopolers og de udslagsgivende imperialistiske magters planer.

På EU’s forestående regeringskonference skal udarbejdes en ny traktat – Paristraktaten – som sammen med videreudviklingen af ØMU’en, den økonomiske og monetære union, samt det planlagte euromilitær, vil betyde den reelle skabelse af denne nye superstat – en ny imperialistisk supermagt, som fra sin start samarbejder og rivaliserer med den amerikanske imperialisme om verdensherredømme.

Denne udvikling modsvarer ikke de europæiske arbejderes eller de europæiske folks ønsker og udgør en trussel mod deres fremtid, en garanti for reallønsnedgang, fortsatte angreb på alle tilkæmpede rettigheder, samt en trussel mod freden. Den Europæiske Union sikrer ikke fred, men vil være en stadig kilde til aggression og ustabilitet. For mindre og mellemstore lande som Danmark betyder det den endelige reduktion til en delstat i det europæiske imperium.

Den danske arbejderklasse og det danske folk har til stadighed modsat sig denne udvikling, som nu er ved at være en realitet – i en fælles kamp med arbejderklassen og folkene i hele Europa.

Nyrup-regeringen planlægger at gennemføre en omafstemning om dansk medlemskab af ØMU’en, når han og unionspartierne finder det belejligt, for at fjerne de danske undtagelser – og vil prøve at få den gennemført, inden Paris-aftalerne er afsluttet. Planen er at undgå en afstemning om Parisaftalen og det sidste skridt mod ’Europas Forenede Stater’.

Endnu et stort bedrag, et nyt nationalt forræderi er under udfoldelse:

Det er op til arbejderklassen og den stadig levende unionsmodstand at afsløre og bremse denne manøvre, sætte modstanden mod ØMU, Euroland og Unionsstat i centrum – og forberede vejen til dansk udtræden af monopolernes arbejderfjendske unionsprojekt.

NEJ TIL ØMU OG UNIONSSTAT!

DANMARK UD AF EU!