Resolution fra OKTOBERs 3. landsmøde

Arbejderklassens kommunistiske parti

i Danmark står

foran sin stiftelse

Fra den partiforberedende kommunistiske organisation OKTOBER’s 2. landsmøde den 19.- 20. september 1998 udsendtes en ’Appel til hele den kommunistiske bevægelse i Danmark’. Opfordringen til alle landets kommunister lød:

’Kast jer ind i kampen for at opbygge et stærkt kommunistisk parti for det næste århundrede’.

På OKTOBER’s 3. landsmøde kan det konstateres, at den ideologiske, politiske og organisatoriske forberedelsesproces af det kommende parti er så langt fremskreden, at den sidste etape i partiforberedelsesprocessen, den konkrete stiftelsesproces, nu er den umiddelbart forestående opgave, med henblik på stiftelsen af arbejderklassens kommunistiske parti i foråret år 2000.

Arbejderklassens kommunistiske parti adskiller sig grundlæggende fra de eksisterende, erklærede kommunistiske partier og organisationer ved at basere sig på marxismen-leninismen som sit ideologiske grundlag og ved at have et klart revolutionært program med en strategi og taktik for arbejderklassens og det store flertals kamp for magten, oprettelsen af arbejderklassens diktatur og skabelsen af et socialistisk Danmark. Gennem sin virksomhed tilkæmper det sig den ledende rolle i arbejderklassens kamp. I modsætning hertil baserer de øvrige såkaldte kommunistiske organisationer sig reelt på et strategisk samarbejde med reformismen, med Socialdemokratiet.

Fra sin stiftelse vil arbejderklassens kommunistiske parti være en anerkendt del af den internationale marxistisk-leninistiske, kommunistiske bevægelse.

I løbet af den kommende tid vil OKTOBER fremlægge konkrete forslag til partiprogram, handlingsprogram og partivedtægter for arbejderklassens kommunistiske parti til offentlig diskussion.

Vi opfordrer alle kommunister i Danmark til at deltage i diskussionerne herom og aktivt deltage i processen hen imod partistiftelsen.

Frem mod

arbejderklassens kommunistiske parti!