Udtalelse fra OKTOBERs 3. landsmøde

STOP PENSIONSTYVENE!

Den Sociale Pensionsfonds formue på 160 milliarder kr. skulle bruges til en tillægspension til folkepensionister med udbetaling fra 1976. Indtil dags dato er der ikke en eneste pensionist, der nogensinde har set en eneste krone. I 12 år blev der tvangsudskrevet ekstra skat til dette ene formål.

I stedet har skiftende finansministre hvert år haft snabelen nede i fondens pengekasse. Alene de sidste tre år har finansminister Lykketoft ulovligt overført otte milliarder kroner til "sociale formål", samt tre til fire milliarder kr. til realrenteafgift. Ved den seneste finanslov besluttede Folketinget at "lovliggøre" denne trafik med en lynekspropriation af hele Den Sociale Pensionsfonds formue.

Men et tyveri er et tyveri, uanset tyvens navn og rang. Det skal stoppes. Pengene tilhører pensionisterne og skal udbetales som skattefri tillægspension. 29 års tålmodighed er opbrugt i dette løftebrud. Folketinget og regeringen kan ikke skjule sig som en tyv om natten, over hele landet vokser protesterne igen.

Heller ikke når det gælder den almindelige folkepension kan Folketinget og regeringen holde fingene væk. Den bliver til stadighed udhulet. Grundbeløbet fastholdes, mens alle forhøjelser sker på de bevægelige tillæg. Med "loven om satsregulering" stjæles der hver eneste måned flere hundrede kroner i manglende dyrtidsregulering fra hver eneste folkepensionist og andre på overførelsesindkomster. Der er tale om endnu et statsautoriseret milliardtyveri, mens en stadig voksende gruppe pensionister lever under fattigdomsgrænsen.

Pensionisterne forsøges fremstillet som en samfundsbyrde, der skal spilles ud mod de øvrige generationer. Den virkelige byrde er de konstante nedskæringer på hjemmehjælpen, ældreplejen, plejehjemmene, medicintilskudene og aldersdiskrimineringen i sundhedssystemet. Samfundets ansvar for de ældre udliciteres til privat profit i Euroland.

Stop tyveriet af Den sociale Pensionsfond - udbetal pengene som skattefri tillægspension!

Forhøjelse af folkepensionen med fuld dækning for pris-og lønudvikling!Afskaf loven om satsregulering!

Nej til nedskæringer og udlicitering på ældreområdet - nej til aldersrascisme!

For retten til en værdig alderdom!